E-post: info@fysiotest.se
Kundsupport: +46 (0) 431 - 36 98 66
E-post: info@fysiotest.se
Kundsupport: +46 (0) 431 - 36 98 66

Modern företagshälsa för framtidens behov

Health Management Solutions - individuellt förebyggande hälsotester och rådgivning

Vill du få mer välmående medarbetare? Läs mer

Modern företagshälsa för framtidens behov

Health Management Solutions - individuellt förebyggande hälsotest och rådgivning

Vill du få mer välmående medarbetare? Läs mer

Strategisk analys av hur ditt företag mår

Personliga hälsotester och rådgivning

Minska kostnader relaterade till ohälsa och produktionsbortfall


Du är i gott sällskap


Varför Health Management Solutions?

Health Management Solutions är en genomtänkt helhetstjänst där du får en strategisk analys över hur ditt företag mår. Vi hjälper ditt företag med skade- och sjukdomsförebyggande hälsoundersökningar och coaching samt livsstilskartläggning för hållbar hälsa på sikt. Detta gör vi genom individuella tester för var medarbetare samt tolkning och rådgivning baserat på testresultaten för optimal effekt.

Health Management Solutions är en unik helhetslösning för förebyggande företagshälsa bestående av teknisk mätutrustning, analysprogram, personlig rådgivning för fysisk, mental och social hälsa anpassade för individen. Allt presenterat i en digital rapport för strategisk och fortlöpande uppföljning.

 

Health Management Solutions är uppbyggt för att främja företagets hälsokultur samt för att förbättra kostnadseffektivitet, försäljning och produktivitet.


Se hur finansmannen Christer Gardell förvaltar hälsan för sig och sitt team.


Vill du få friskare medarbetare? Kontakta vår företagsrådgivare

Du kan även ringa oss på 0431 – 36 98 66


Fysiotest är en kompetent partner till företaget när vi jobbar med våra friskfaktorer. Medarbetarna uppskattar tjänsterna oerhört mycket och vi som HR-avdelning får en bra och tydlig sammanställning av resultat och statistik som vi sedan kan nyttja i vårt kontinuerliga arbete för att förbättra arbetsmiljön. Vi får bra förslag på aktiviteter som vi antingen kan implementera själva eller i samarbete med Fysiotest.

– Pernille Lundahl Scharff
HR Controller, Mercedes Benz Sverige AB


Hur fungerar Health Management Solutions?

Fysiotest tar ansvar för hela processen och genomför tester och utvärdering på plats på ditt företag –  samtidigt som ni fokuserar på er verksamhet.

 

Health Management Solutions behöver endast en timme effektiv tid av varje medarbetare på plats hos er för att utföra testerna och ett personligt samtal där konkreta närings-, tränings- & återhämtningsrekommendationer ges till den enskilde medarbetaren baserat på de utförda hälsotesterna. Denna investering av medarbetarens tid säkerställer en personlig hälsorekommendation för varje individ.

 

Utfallet för företagets samlade hälsostatus redovisas på gruppnivå så att Fysiotest och företaget kan vidareutveckla hälsoarbetet och vidta rätt åtgärder baserat på resultaten.


Genom Fysiotest får våra anställda både en nulägesrapport och hjälp med att sätta mål för att förbättra deras resultat. Eftersom vi har många anställda som gillar att se en mätbar utveckling motiverar det i sin tur till att förbättra kost och träning.

– Linnéa Söderholm
People & Culture Manager, Holm Henning & Partners AB


Hur hjälper vi dina medarbetare?

Ca 80% av alla hälsoutmaningar går att förebygga genom vår livsstil, och genom att tidigt identifiera riskfaktorer kan vi göra stor skillnad. Både för dig som individ, ditt företag och vårt gemensamma samhälle.

 

Genom våra förebyggande hälsotester analyserar vi nuläget för medarbetarnas hälsa och levererar konkreta kost-, tränings- och återhämtningsrekommendationer för att uppnå en signifikant förbättring av varje individs hälsa.

 

Vi lägger även stor vikt vid ett målsättningsarbete för var medarbetare för att hjälpa dem från sitt nuläge till sitt önskade läge. Insatserna leder till ett ökat välbefinnande och nöjdhet bland medarbetare som i sin tur genererar en högre vinst genom ökad frisknärvaro och förbättrat välmående.

 

En skillnad som syns på sista raden.


Vårt samarbete med Fysiotest har bidragit till att vår personal blivit mer medveten om sin hälsa och fått hjälp att sätta mål för att förbättra och/eller bibehålla en god hälsa. Det har också hjälpt oss chefer att planera och genomföra hälsofrämjande aktiviteter för vår personal genom att använda oss av gruppresultaten.

– Linda Lidberg
Platschef, Anticimex Helsingborg


Vill du ett mer välmående företag? Kontakta oss

Du kan även ringa oss på 0431 – 36 98 66


Om oss på Fysiotest

Vilka är vi?

Fysiotest grundades 2009 av Sami Seppänen. Sami har över 20 års erfarenhet om fysiologiska tester inom elitidrott, kost och stresshantering. Inom idrott är det viktigt att uppnå ett eller flera prestationsmål. Utan att en idrottare både har fysisk och mental hälsa på plats och mår bra har man ingen möjlighet att stå ut i dagens hårda konkurrens.

 

Samma gäller i företag. Varje medarbetare skall ha kunskap om sina individuella hälsomål, hur man hjälper sig själv i strävan att nå balans i allt mer stressig vardag och ett vetenskapligt framtaget nuläge för olika hälsoparametrar. Fysiotests koncept har skapats i samarbete med olika forskare, läkare och sakkunniga experter från många olika områden under många år.

Varför anlita oss?

Vårt syfte är att på ett inspirerande och vetenskapligt sätt hjälpa medarbetare och företag att förebygga och motverka ohälsa samt att skapa medvetenhet om den individuella hälsan och dess förutsättningar.

 

Därför har vi skapat Health Management Solutions. En helhetslösning för att kartlägga, analysera och ge bästa möjliga rådgivning för varje medarbetare utifrån deras egna förutsättningar och önskade lägen. För företagsledningen innebär det ett strategisk beslutsunderlag för det totala hälsoarbetet samtidigt som ni kan rikta er tid och era resurser på bästa möjliga sätt.

 

Testprocessen innebär standardiserade fysiologiska tester för olika hälsoparametrar som är kopplade till livsstil; träning, kost och stress. Samtliga testledare är erfarna, utbildade och certifierade inom dessa områden.

Vill du motverka ohälsa tidigt? Hör av dig till oss