13
april
2017

Att mäta nuläget & träningsoptimering

Att lära sig mer om sin kropp genom träning är fascinerande. Att nå sina mål är en sak – men att känna energin och glädjen skapar styrkan som man kan använda på vägen mot sina målsättningar är oförglömlig. Att träna utan att veta om man gör rätt kan bli frustrerande så småningom. Även överträning kan inträffa om motivationen är riktigt god.

Hur kan man då veta att man är på väg åt rätt håll med hälsosamma metoder? Genom tester som tidigare har enbart varit tillgängliga till elitidrottare och sjukhuspatienter är numera tillgängliga på de flesta fitnessanläggningar även i Sverige. Tester möjliggör optimering av träningsprocessen och prestationsutvecklingen samt ser till att metoderna är hälsosamma. Ett test måste hålla hög kvalité och alltid mäta det som det avses att mäta (validitet) och testet ska kunna reproduceras med hög precision (reliabilitet). Utan dessa två uppfyllda krav är det svårt att använda resultatet i sin träning.

För att nå så hög reliabilitet och validitet ska man välja standardiserade tester där testprocedur, utrustning, temperatur och testledare är alltid desamma. Förberedelser inför ett test ska kunna behållas likadana från gång till gång och därför de flesta testledare informerar i god tid hur förberedelserutiner ska gå till. Även på plats inför testet ska den som testas kunna bekanta sig med testapparater och tillvägagångssättet. Testledaren bör känna till syftet varför personen vill testa sig för att kunna bedöma om det tänkta testet verkligen passar för anledningen.

Testresultat – BMI har fel!

För att ett test ska vara motiverande och fyller sitt syfte bör testresultatet leda till en jämförelse mellan träning och målsättningar under föregående period. Man kan jämföra sina värden med referensgrupp som redan har uppnått det målet man är på väg mot eller med sina egna tidigare värden. Att jämföra sig med en referensgrupp kan ge felaktig bild av utvecklingen. Till exempel används det fortfarande BMI som ett mått på övervikt även om BMIs validitet är kraftigt ifrågasatt. Måttet menar att om en person väger x kilo och är y cm lång så har kroppskompositionen ingen betydelse. Alla som har tränat upp sig i muskelmassa vet att BMI ger fel värden och mäter inte fetma.

Rätt testmetod för kroppssammansättning

Ett adekvat test för kroppssammansättningen är InBody 770 bioimpedansmätning. InBody 770 skiljer sig från andra BIA-mätare genom att den inte tar hänsyn till empirisk data i mätprocessen. Apparaten ger även en reliabel bild av bukfettet. Att skilja bukfettet från totala fettmängden har ett mycket stort värde när man utvärderar hälsostatus, kostvanor och stressnivåer. Bukfettet reagerar snabbt på konditionsträning, rätt kostintag och stress. Andra testmetoder är DXA som baseras på röntgenstrålning. BodPod kräver en stor investering och omständliga förberedelser. Sedan finns det uppsjö andra billiga bioimpedansmätinstrument som använder testpersonens träningsstatus, ålder och andra antropologiska data för att ta fram resultatet och därmed inte kommer i närheten av InBody770s reliabilitet. Det känns frustrerande att träna och äta rätt men få sämre värden på test.

Ingen vill vara sjuk

Tidigare har det funnits ett gap mellan sjukvården och friskvården samt idrotten vilket syns i arbetssättet på många vårdcentraler och även specialistvården. Även om man kan med dagens metoder och baserat på forskning säga att viss livsstil orsakar många av våra vanliga sjukdomar så har det satsats lite på förebyggande åtgärder inom vården. Ingen vill dock vara sjuk och därför är efterfrågan av träningsanläggningar så stor idag. När ett gym tar steget vidare och satsar på kvalificerad PT-services genom ännu bättre diagnostisering av hälsotillståndet, har man hittat en viktig pusselbit i folkhälsan.

Idag vet alla hur viktigt det är att träna upp sitt hjärta i syreupptag och skaffa tillräcklig muskelmassa. Dessa två egenskaper hjälper en att må bra även flera år efter långvarig träning. Hur tränar man mest effektivt?

Hjärtat är motorn

För att träna upp hjärtmuskeln finns det en del principer man ska följa. Först är det viktigt att känna till sin vilopuls som reagerar på förbättring av konditionen. Vilopuls testar man med ett HRV-system som innehåller två elektroder. HRV-apparaten som väger bara 16 gram, bär man med sig dygnet runt över 3-5 nätter. I apparaten registreras det hjärtvariation och pulsen mäts exakt. Av testdata får man fram olika andra parametrar som hjälper tränaren att lägga upp programmet. Med en HRV -apparat får man fram även maxpulsen under samma mätperiod.

För att testpersonen ska kunna löpträna tidseffektivt och optimera sin konditionsträning bör hon känna till sitt mjölksyretröskelvärde. Värdet berättar om när träningsintensiteten höjs från medel- till högintensitet. I testet får man fram även aeroba tröskeln som kan användas som högsta pulsnivå för återhämtande jogging.

Man ska testa sig i sin egen idrottsgren eftersom energigivande processer ändras från idrott till idrott.

På ett välutrustat laboratorium används det marknadsledande Biosen –testutrustning. På fältet inom elitidrott och många träningsanläggningar använder personliga tränare Lactate Scout –mätapparater för att hjälpa sina kunder mot effektivare träning.

Fysiotest Europa AB har både rätt utrustning och kvalificerade utbildningar inom kroppssammansättning, mjölksyre-och glukosmätning samt HRV-användning.

Hur kan vi hjälpa dig? Kontakta oss – vi finns här för att hjälpa dig.

author: PO på Fysiotest