1
March
2018

Åtta tips för att främja medarbetarnas hälsa och produktivitet

Friskare företag
Author
Magnus Häggbom

Det finns många enkla steg som organisationer kan ta för att hjälpa och underlätta för sina medarbetare att förstärka sitt välbefinnande. Att skapa en arbetsmiljö som främjar medarbetarnas hälsa ökar produktiviteten och utvecklar en starkare företagskultur.

För att underlätta för dig har vi tagit fram åtta tips kring hur du som arbetsgivare kan hjälpa dina medarbetare att utveckla hälsosamma vanor på arbetsplatsen.