1
June
2020

Förebygga och skydda - ett motto för både hem och hälsa

Friskare företag
Author
Agnes

Anticimex är ett tjänsteföretag som dagligen besöker och hjälper privatpersoner och företag med problem inom skadedjur, matsäkerhet, brandskydd och fukt-/hus relaterade tjänster. Deras hälsosatsning har nu fortlöpt under ett par år och sedan sommaren har de utökat engagemanget till fler kontor i sydvästra Sverige.

– Vi är mycket måna om att vi ska känna oss engagerade och fulla med energi på jobbet så vi på bästa sätt kan serva våra kunder, säger David Säfström,  ansvarig för Anticimexs kontor i sydvästra Sverige.

Anticimex är en av de som tagit hjälp av Fysiotest för att förbättra hälsan hos medarbetarna. Anticimex i sydvästra delarna av Sverige, med hundratalet medarbetare, inledde sitt hälsoarbete med att låta varje medarbetare göra en digital utvärdering av sin egen hälsa.

Utifrån en rad hälsotester fick även varje medarbetare en egen hälsocoachning som var anpassade för just dem. Anticimexs ledningsgrupp har även tagit del av en bolagsanalys och baserat på denna kunnat arbetat mer målinriktat i deras övergripande hälsoarbete.

Risker man kan förhindra ger det bästa skyddet.

Vi arbetar i vår leverans med budskapet ”Förebygga och skydda”, berättar David.

Kort och gott menar vi att risker man kan förhindra ger det bästa skyddet. Det har visat sig fungera väl på både skadedjur, matsäkerhet, brandskydd och fuktrelaterade problem – så varför skulle det inte också fungera på vår hälsa?

– Jag vet att vår personals välmående och trivsel är mycket viktigt för skapa nöjda kunder och en hållbar ekonomi så det är självklart något jag vill investera i.

Vilken har varit fördelarna för er som arbetsgivare att arbeta med hälsan för era medarbetare?

– Jag tror det ökar vår skattning som en bra arbetsgivare och en arbetsplats man uppskattar och gör det ”lilla extra” på, säger David och fortsätter. Att göra saker tillsammans är inte bara roligt, det är också slagkraftigt. Klart skapas trevliga samtalsämnen i fikarummet men vi skapar förhoppningsvis också en förändring i vårt beteende kring hälsa och ger varandra större möjlighet att hålla i en förändring tack vare gemensam satsning.

Vi kan se en sjunkande sjukfrånvaro, ett ökat engagemang och en ekonomisk framgång i verksamheten.

Vilken effekt har det gett era medarbetare?

– För vissa kontor är det en ny satsning där kan vi än så länge inte säga mer än att det var uppskattat samt att vi kunde hitta vissa gemensamma fokusområden. Tack vare testerna kunde vi också fånga upp visa mer eller mindre akuta risker hos ett antal medarbetare.

– De kontor som har haft förmånen att arbete med denna satsning tillsammans med Fysiotest under en längre tid kan vi se sjunkande sjukfrånvaro, ökat engagemang och ekonomisk framgång i verksamheten. Det är inte självklart att säga vad som är orsak och verkan men jag tror starkt på att denna hälsosatsning har varit en bidragande del, avslutar David.