1
June
2018

Funktionsmedicin – vår tids nästa hälsorevolution?

Framgångshistorier
Author
Magnus Häggbom

Med såväl en gedigen läkarutbildning samt lång erfarenhet från läkemedelsforskning vill Dr Peter Martin bidra till att transformera sjukvården i Sverige. Med hjälp av funktionsmedicin kan man på vetenskaplig grund definiera och behandla de underliggande orsakerna till ohälsa i stället för att bara dämpa symptom med läkemedel.

Här berättar Dr Martin mer om samhällets hälsoutmaningar, om principerna bakom funktionsmedicin och framtidens vård.

Resan för Peter började för ca fyra år sedan då han åkte till USA för att utbilda sig på Institute for Functional Medicine i USA. En resa som nu hjälpt många människor runt om i Sverige och där behovet är större än någonsin.

Det är väldigt dyrt att vara sjukskriven men ovärderligt att få tillbaka sin hälsa

– Det är väldigt dyrt att vara sjukskriven men ovärderligt att få tillbaka sin hälsa. I ca 90% av fallen ser vi med funktionsmedicin en tydlig bild över vad som pågår och kan på så vis ge skräddarsydda råd som kan få patienter att må bättre, berättar Peter.

-Vi har alla ett ansvar för vår egen hälsa. Det gamla konceptet ”jag är sjuk och går till läkaren så han/hon kan fixa mig” är förlegat, menar Peter vidare. När du kommer hit till FunMed är det du själv som ansvarar för din hälsa, säger Peter. Läkaren har här mer av en coachande funktion.

– Detta kommer bli än mer aktuellt i framtiden med den epidemi av kroniska sjukdomar vi ser nu, berättar Peter vidare. 51 % av svenskarna är överviktiga eller feta och ca 400 000 har diabetes, en siffra som kommer att fördubblas inom 12 år om vi ingenting gör. Autoimmuna sjukdomar, cancer, demens och autism ökar snabbt. 440 000 svenskar äter Levaxin, dvs syntetiskt sköldkörtelhormon, oftast pga en autoimmun attack mot den egna sköldkörteln.

– Hur ska vården, som redan går på knäna, klara denna börda? Inom funktionsmedicin kan vi hjälpa dig att förstå vad just DU ska göra.

– Alla ska inte äta samma mat, träna lika mycket, osv. Det är själva individualiseringen som är den stora biten. Där kan vi ge vassa råd och få det att hända saker, säger Peter.

Hur definierar du funktionsmedicin?
– Funktionsmedicin är ett system-orienterat, holistiskt medicinskt område som strävar efter att på vetenskaplig grund definiera och behandla de underliggande orsakerna till individens ohälsa, förklarar Peter.

– Vi ser kroppen som ett komplext integrerat nätverk, inte en samling enskilda organ och arbetar patientcentrerat. Vi intresserar oss för och utnyttjar att varje individ är biokemiskt och genetiskt unik, fortsätter han och berättar vidare att funktionsmedicinen lägger stort fokus vid kost, näring, rörelse, cirkadiansk rytm och livsstil. Därav blir denna preventionsorienterad till sin natur.

”Hälsa är ej endast frånvaro av sjukdom utan komplett fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande”
– WHO:s definition

– Jag är idealist och sanningssökare och är inte primärt driven av pengar, säger Peter. När jag nu tydligt ser bristerna i vårt konventionella sjukvårdssystem när det gäller att hantera epidemin av kroniska sjukdomar och samtidigt upplever att Funktionsmedicin erbjuder ett kraftfullt modernt verktyg för att klara av denna utmaning så är nu målet att sprida funktionsmedicin i Sverige så snabbt det går.

– För att klara av det krävs mycket pengar för utveckling på många olika plan. Pengar är därför ändå viktiga, menar Peter.

”Lidande skapar motivation. De som hittar mig först är de som lider mest.”
– Dr Peter Martin

Hur upplever du dagens hälsoutmaningar?

– Vi lever i en individualiserad tid där vi inte nöjer oss att bli behandlad enligt ”cookie cutter”-principen utan baserat på just individens unika behov, berättar Peter.

– Utvecklingen mot en mer personanpassad hälso- och sjukvård går inte att stoppa, berättar han vidare. Om det inte finns funktionsmedicinare i Sverige kommer ”Anna” och ”Pelle” skypea med funktionsmedicinare i USA. Gränserna är utsuddade, menar Peter.

– Dessutom finns den mesta informationen tillgänglig online hos ”Dr Google”. Även om Sverige har gamla förlegade regleringar kring kosttillskott som ej ”får” användas här så kan människor köpa dessa online från England, Tyskland eller USA.

– Enligt min mening är det hög tid att vi ser till att jaga i kapp USA och se till att utveckla modern personanpassad systembiologisk hälso- och sjukvård även i Sverige snarast. Funktionsmedicin kommer att spela en viktig roll här.

Funktionsmedicin är en ung disciplin och det behövs mycket forskning och här vill FunMed gärna bidra med att t ex belysa olika samband mellan symptom och labresultat. Men forskning kräver också tid och pengar så det är ett senare projekt.

– Vi är i början av paradigmskiftet, men jag är övertygad om att detta kommer gå snabbare än vi kan föreställa oss, berättar Peter.

– Om tio år hoppas jag att det ska vara lätt att hitta ”artegen föda” och att socker ska vara svåråtkomligt.

– Vi har levt i en värld där vi skuldbelagt överviktiga människor. Ingen behöver ta på sig skuld utan problemet är istället att vi nu lever i en miljö som inte är anpassad för vår art, homo sapiens, menar Peter.

– Vår art är anpassad för en miljö där det är en utmaning att hitta kaloririk mat. I dag blir vissa överviktiga medan andra blir sjuka på andra sätt. Det ser vi som normalt men det är inte normalt, avslutar Peter. När man studerar ursprungsbefolkningar så har de oftast nästan en total avsaknad av våra kroniska livsstilssjukdomar – trots att de kan bli lika gamla som vi om de klarar sig undan spädbarnsdöd, infektioner och trauma.

Vilka symptom eller orsaker söker människor främst hjälp med?
– Autoimmuna sjukdomar av olika slag. Ulcerös colit, Crohns sjukdom, Diabetes Typ-I, är vanligt förekommande berättar han.

– Men många söker för diffusa besvär som konventionell sjukvård inte kunnat etikettera. Det kan vara allt från trötthet, utmattning, värk, hjärndimma till koncentrationsstörningar, klåda, mm. Även IBS är mycket vanligt.

– Men inom funktionsmedicin är diagnosen inte så viktig, vi fokuserar på underliggande biokemiska obalanser, patologier och livsstilsförändringar, menar Peter, och då försvinner ofta långa listor av symptom på ett nästan magiskt vis.

Funktionsmedicin kallas ofta för  ”The Medicine of ’why’”

Hur ser ett besök ut hos dig? Hur går det till?
– Funktionsmedicin kallas ofta för  ”The Medicine of ’why’” och vi vill ta reda på varför du har de besvär du har, berättar Peter.

– Något är i obalans och det första vi gör med alla patienter är att vända blicken mot magen och magtarmkanalen.  Vi undersöker patienten men tar också mycket prover som belyser matsmältning, tarmflora och näringsbrister, fortsätter han.

– Inför besöket svarar patienten på 300 frågor som handlar om varför du vill komma, vad du vill uppnå, om din livsstil, hur du äter och sover, kring din hälsostatus, om du genomgått eventuella operationer, vilka symptom du har samt en tidslinje över ditt liv.

– Totalt kan det röra sig om ca 10 A4-sidor som jag läser innan vi träffas. Det gör att vi får ett effektivt möte på 75 minuter, säger Peter. Vi jobbar noggrant och grundligt. Vi tar prover som skickas till England, Tyskland och USA för analys.

Hur ser du på framtiden och Funktionmedicinens roll för att främja människors hälsa?
– I framtiden kommer funktionsmedicin att användas på tre olika nivåer i samhället, förklarar Peter.

– För det första på sjukhus och specialistsjukvård där man fortsatt sysslar med akuta tillstånd, intensivvård och operationer, men där funktionsmedicinskt perspektiv och optimering av näringsstatus kan göra skillnad även för svårt sjuka patienter. Detta kanske berör 5% av befolkningen.

– För det andra på funktionsmedicinska läkarmottagningar och liknande där de som har kroniska men ej akuta besvär och sjukdomar kan få hjälp med provtagningar och behandlingsplaner. Detta rör sig kanske om 25% av alla människor.

– Men den tredje gruppen är de kanske 70 % av befolkningen som bara har mindre hälsoproblem eller är friska men vill undvika sjukdomsutveckling. Denna grupp kan till stor del få hjälp av ”livsstilsmottagningar” med funktionsmedicinskt arbetssätt och där behövs inga läkare utan här kommer det att behövas tusentals hälsocoacher, kostrådgivare, mm, menar Peter.

Hur ser behovet av hjälp ut?
– I dagsläget överstiger antalet intresserade patienter vår kapacitet att ta emot, säger Peter. Vi talar i nuläget om en intresselista snarare än en väntelista, förklarar han vidare. Välkommen att anmäla ditt intresse via formuläret på www.funmed.se. Tyvärr kan vi inte garantera plats på vår mottagning. Vi söker nya läkare och utökar verksamheten så snart det finns personal utbildad. Efterfrågan på Funktionsmedicin är monumental i Sverige, trots att patienterna hittills betalar själva.

– Jag är hoppfull och hoppas kunna hitta fler människor att anställa, men det är dyrt att utbilda sig i USA och utbildningen är ej anpassad till våra svenska förhållanden. Den 10:e januari startade vi därför en sexmånaders utbildning för legitimerad sjukvårdspersonal. Vi vill skapa nätverk och underlätta för svenska läkare och sjuksköterskor att förstå vad Funktionsmedicin är och hur den kan hjälpa.

– Vi startade med 20 platser och dessa blev fullsatta utan någon reklam. Därför har vi utökat kapaciteten något.  Det bubblar och det finns ett stort intresse hos både läkarstudenter, läkare, sjuksköterskor och andra legitimerade vårdutbildade. Vi tar emot anmälningar till www.fmvu.se ända fram till 31 januari 2018, i mån av plats, avslutar han.

– Vi räknar med att starta en ny utbildningsomgång september 2018 och hoppas kunna utöka kapaciteten ytterligare då. Läkare som är intresserade av Funktionsmedicin är välkomna att mejla Peter på info@funmed.se.

Har du några råd till de personer som vill främja sin hälsa?
– Fråga dig själv när du märker att du tycker om en viss typ av mat – beror det på att matvaran innehåller socker av något slag? Lär dig alla olika namn på socker. Läs innehållsförteckningar. Det stora intaget av socker i alla dess former är ett stort problem på samhällsnivå. Om 10 år kommer vi att skaka på huvudet åt allt färgglatt vi nu kan köpa i tex på PressByrån eller 7Eleven.

– Fundera över din relation till socker. Kan det vara ett problem för dig?

Händer det att du äter mer sött än du tänkt dig?
Händer det att du lurar dig själv?
Hur tror du att det påverkar din tarmflora?