4
January
2019

Fyra viktiga faktorer för att lyckas med er företagshälsa

Friskare företag
Author
Agnes

”Wellness is not just a mission – it’s a message” – Harvard Business Review.
Ett citat som på ett klokt sätt kapslar in det viktiga i hur man lyckas med er företaghälsa. Vi är alla människor och genom att tillsammans ha ett gemensamt mål och syfte ökar chanserna till att lyckas, oavsett vad vi tar oss för. Och samma gäller när vi som organisation vill främja hälsa, välbefinnandet och prestationsförmågan för alla de människor som skapar företaget och ser till att det utvecklas. Att kommunicera med kvalité och utifrån er målgrupp är därför avgörande faktorer för att lyckas med ert förebyggande hälsoarbete.

Vi har här samlat fyra viktiga framgångsfaktorer som kan användas för att lyckas med ert arbete – och se till att förändringen blir permanent.

 1. ”Lead by example”.
  Ett framgångsrikt förebyggande hälsoarbete börjar alltid i ledningsgruppen. Genom ledningsgruppens agerande skapas ett exempel på hur företaget önskar driva sin hälsokultur och ökar chansen att alla i företaget följer med på den gemensamma resan. Det finns även flera undersökningar som visar att ledarskapet påverkar medarbetarnas hälsa, både positivt och negativt. En lyckad friskvårdssatsning kräver därför att du samtidigt jobbar med ledarskapet i organisationen och följer upp detta. KASAM-verktyget är till exempel ett bra mätinstrument för just detta.
 2. Sätt ”rätt” mål baserat på er situation.
  Friskvård är en investering – och bör följas upp på samma sätt. Varje företag har olika behov och varje individ sina utmaningar. Hur ser er arbetsmiljö ut och vilka utmaningar finns i er bransch? Genom att mäta, sätta mål och följa upp kan bästa möjliga resultat uppnås. Gör större hälsosatsningar- och tester med regelbundna mellanrum, men kom ihåg att jobba strategiskt även i vardagen.
 3. Kommunicera innebörden och syftet på ett tydligt sätt.
  Vad en bättre livskvalité och ett ökat välbefinnande betyder finns det lika många svar på som människor på jorden. Genom att kommunicera innebörden – dvs vad syftet och det upplevda resultatet förväntas vara – av ett strategiskt hälsoarbete lyfter vi blicken till vårt önskade läge. Det ger inspiration och motivation genom att ett tydligt syfte bidrar till en starkare drivkraft till förändring. En hälsosatsning ska vara väl genomtänkt och fånga upp de som bäst behöver den. Därför är det av yttersta vikt att rätt fokus kommuniceras.
 4. Mät och följ upp det som är relevant.
  Förändring tar tid. En ”one-size fits all”-lösning finns tyvärr inte utan varje medarbetare behöver återkoppling till deras önskade läge utifrån deras situation. Idag vet vi att cirka 80% av alla sjukdomar går att förebygga genom en hälsosam livsstil. Genom en individuell hälsoscreening, såväl fysisk som digital, kan data samlas in och rätt rekommendation ges baserat på det som är mest relevant för varje individ. Det har inte bara positiva effekter för varje medarbetare – utan även för företagets utveckling i sin helhet.

Nyfiken på att veta mer?
Kom i kontakt med vår företagsrådgivare här för mer information.