18
June
2018

Hjärnhälsa med Peter Wilhelmsson: Del 2

Hälsosam livsstil
Author
Agnes

De senaste åren har forskningen och kunskapen kring hur vår hjärna påverkas av vår livsstil tagit stora kliv framåt. I denna artikelserie träffar vi Peter Wilhelmsson, en av landets mest välkända profiler, föreläsare och utbildare inom hälsa samt grundare till företaget Alpha Plus.  I ”Del 2” berättar Peter mer om vad man faktiskt kan göra för att förebygga och minska risken för ohälsa i hjärnan, både vad gäller kost och andra livsstilsfaktorer. Han tar även upp begreppet livsstilsmedicin samt kring hur du avgör om genetiken spelar en roll – eller inte.

– Om man ska få effekt behöver man göra många saker samtidigt, säger Peter. Ju längre det gått desto mer kraftfullt måste man agera, dvs ju svårare och mer komplext en utmaning är ju mer kraftfull behöver kombinationen av det som man gör rätt vara, menar han.

Man måste sätta stöten på den områden man inte är lika bra på

– Kroppen är mycket komplex. Vi som jobbar med funktionsmedicin vet att man måste göra många saker rätt för att vända en utveckling, berättar Peter. Vissa behöver fokusera mer på träning, andra på sin kosthållning, vissa på sina relationer och andra stresshantering. Man måste sätta stöten på den områden man inte är lika bra på, avslutar han.

Det är väldigt lätt att endast titta på enskilda faktorer. Hur ser du på helheten på de faktorer som påverkar vår hälsa?
– Det finns en rad riskfaktorer som påverkar en nedsättning av vår kognitiva förmåga, berättar Peter. Bland de olika riskfaktorerna finns kost, sömn, toxicitet – bl.a. tungmetaller, kemikalier, plasttoxiner, luft och tillsatser – tillsammans med näringsbrister, stress och relationer är alla faktorer som påverkar vår hjärnhälsa, berättar Peter.

Allt kommer påverkas av Alla dessa kan nedsätta en frisk och hälsosam hjärna

Alla dessa kan nedsätta en frisk och hälsosam hjärna

– Balansen i kroppen är helt beroende av näringsstatusen, menar Peter. Dagligt intag av viktiga näringsämnen för hjärnan som fiskolja, B12, D vitamin, kokosolja, MCT olja och zink har visat sig ha en mycket positiv effekt på hjärnfunktionen, enligt funktionsmedicinska- och näringsmedicinska läkare och terapeuter.

– Att äta flera gånger per vecka: blåbär, ekologiska jordgubbar, sardiner, bläckfisk, avocado och olivolja har visat sig vara mycket värdefull för en frisk hjärna. Just kombinationen av en kost och kosttillskott som befrämjar en bättre hjärnfunktion har visat sig ge en mycket positiv effekt på hjärnhälsan.

– När man hoppar över att lägga grunden och se till att hjärnan som en fysisk enhet har den näring den behöver blir det inte bra vid behandling av psykisk ohälsa. Det är viktigt att inte strunta i alla livsstilsfaktorer, säger Peter.

– Vi behöver ha ett helikopterperspektiv samtidigt som detaljer  visar behovet för en individanpassad strategi. Ju mer problem man har desto mer individanpassad strategi behövs.

– Vi har alla verktyg och alla de analyser vi behöver göra. Hos olika människor behöver man eller mindre fokus på specifika detaljer för att nå ett optimalt program, berättar han.

Det är värt att göra de förändringarna

– Vi är vanemänniskor. Man måste ta sig igenom en förändring och skapa en ny vana.

– Jag har själv mest sprungit mycket och började med styrketräning i 50-årsålder, så tog det mig några månader men nu älskar jag att träna på gym. Det är det som är är det viktiga, just övergångsperioden där man lär sig något nytt. Det samma gäller med hjärngympa och äldre personer: ju mer nya saker de kan göra desto bättre för deras hjärna. Till exempel lära sig ett nytt språk, nya danssteg eller att spela ett instrument.

– Grundmotståndet ligger i att göra förändringar. Om man vill ha ett hälsosamt åldrande behöver man övervinna vissa hinder för att ta sig till målet. Det är värt att göra de förändringarna.

Hur mycket spelar genetiken in i det hela?  Hur mycket kan man egentligen göra själv för att förebygga och påverka?
– När vi pratar om genetik och hur det påverkar vår hjärnhälsa behöver separera mutationer och s.k. ”SNP” (single nucleotide polymorphisms) – små försämringar/felaktigheter som finns i generna som gör att dem inte fungerar optimalt.

Generna är som en pistol med en kula i. Det är livsstil och miljö som avlossar kulan.

– Livsstils- och näringsfunktioner kan tysta ned de negativa signalerna från våra gener. Till exempel har man tittat på studier med enäggstvillingar som har starka genetiska faktorer för fetma.

– Tvillingen som tränar mycket får inte problem med fetma medan de som inte gör det drabbas av fetma oftare och starkare än de som ej har gener som gynnar fetma. Livsstilen är den absolut viktigaste faktorerna men om man vet om sina gener så kan man skräddarsy sin livsstil och motverka sjukdom.

– Man kan titta på de hälsosamma befolkning i tex Okinawa, Sardinien, Kreta och andra sk, ”Blue Zones”, säger Peter. (Blå zoner är platser i världen där en stor del av befolkningen blir 90 år, 100 år eller äldre med en god hälsotillstånd och bibehållen hjärnfunktion, reds.anm.) Där är basen en mycket positiv livsstil. Läkemedel används sällan vid dessa friska befolkningar och sjukvårdskostnader är mycket mindre än i väst. men – och läkemedel ersätter inte livsstilen. Bra läkemedel bör alltid vara ett komplement till en hälsosam livsstil, istället för en ersättning för det. Om vi hittar bra läkemedel betyder det inte att vi tar bort basen.

Vill du ta del av mer från Peter Wilhelmsson & Alpha Plus?
Alpha Plus-hemsida finner mer information kring deras utbildningar och produkter. De har nyligen lanserat sina nya produkter för en starkare hjärnhälsa; BrainOil och Mighty Brain.

Peter kommer nu även påbörja sin nya bok inom just området hjärnhälsa som planeras att släppas under första delen av 2019.