9
February
2018

Nordens första blivande hälsocertifierade kontorsbyggnad

Framgångshistorier
Author
Agnes

Idag har vi en stigande ohälsa i hela världen med en alltmer stressad livsstil och stillasittande vardag. Det har Tina Lindh och hennes kollegor på fastighetsbolaget Castellum tagit fasta på och bygger nu Nordens första blivande hälsocertifierade kontorsbyggnad Eminent i Hyllie söder om Malmö. Ett projekt som kommer stå klart under första kvartalet nästa år.

– Vi har kommit in i en ny era, säger Tina. Det har pågått en tid och är nu en stor del av vårt hållbarhetsarbete.

När det kommer till hälsa vill vi sätta människor och välmåendet i fokus

– När det kommer till hälsa vill vi sätta människor och välmåendet i fokus för oss, fortsätter Tina. Då speglar innemiljön en väldigt stor roll. Enligt undersökningar befinner vi oss ca 90% av vår tid inomhus, och då vet vi också hur vi kan påverka människorna som är inomhus. Våra kunder är inte bara de som skriver på hyresavtalet, utan även alla som rör sig i våra lokaler.

Vilka områden är det ni fokuserar på när det kommer till välmåendet?

– Alla, berättar Tina. De klassiskt hårda parametrarna, som ljus, ljud, luft och vatten. Dessa har en standard i Sverige som är mycket hög. Men, på Castellum arbetar vi även med de mjuka värdena som kost, träning och den mentala biten av välbefinnandet.Tidigare har vi som fastighetsägare fokuserat på frågor kopplat till själva fastigheten. Vi vill ta ansvar även för människorna som arbetar där så att det blir en helhet.

Vi vänder på det och synliggör en aktivitet

Hur har ni valt att arbeta med detta?
– När vi utvecklar nya och befintliga byggnader måste vi titta på vad vi kan bygga in för att uppmana människor till att röra sig. Vi bygger till exempel en trappa som är mer synlig, vilket främjar människors val till att röra sig. Vi vänder på det och synliggör en aktivitet, snarare ära gömma trappan som vi gjort tidigare, berättar Tina och fortsätter.

– På Eminent kommer vi även ha en timer som gör att man kan tävla mot sig själv som ett incitament för att röra sig.

– Vi för även en dialog med våra restauratörer för att kunna leverera hälsosam och medveten kost. Vi går inte in på detaljerna utan ställer mer frågor kring hur maten är producerad, om den är närodlad eller om det finns det mycket transfetter. Man kan som fastighetsägare gå in och engagera sig och var mer kravställare på de områdena, menar Tina.

– Vi har även en takterass där vi även kommer kunna erbjuda till exempel yogaklasser. Där kommer man även kunna få lugn och ro samt frisk luft när man behöver det. I detta projekt har vi förvaltningsorganisationer som kommer köra aktiviteter, som t.ex. powerwalks och gruppträning, en gång per månad för hyresgästerna. Det för att skapa ett engagemang kring hälsofrågan.

– Även inomhusmiljön har en stor påverkan, där kan vi som fastighetsägare vara rådgivare genom att förklara vilken inredningen som är bra för att främja rörelse. Vi kan ge våra kunder kunskapen och öka deras kunskap.

Om vi inte börjar med hälsa idag har vi troligtvis byggt bort den delen i framtiden

Var hittar ni inspiration?
– När vi tittar på insidan om vad och hur vi ska nischa oss har vi sett att hälsa är viktigt inte bara för våra kunder, utan även för oss själva. Vi ser att våra kunder har det som en prioriterad framtidsfråga; att ha både välmående medarbetare men även för att kunna attrahera nya medarbetare genom att kunna erbjuda en bra arbetsmiljö.

– Det är en toppfråga för alla inom branschen. Kan vi vara där och skapa den miljön för våra kunder så skapar vi en långsiktig affär mellan oss och våra kunder, säger Tina. Det blir win-win-win på tre plan; både för fastighetsägaren, för kunden och för medarbetaren.

Det syns i ögonen på Tina att hon personligen brinner för det hon jobbar med. Hon berättar själv om sin egen livsstilsresa där hon själv utvecklat sin hälsa genom åren och märkt stor skillnad, något hon verkligen vill kunna sprida i detta projekt hos Castellum.

– Jag tror att när vi tittar på den digitala och tekniska utvecklingen kan det vara en fälla om vi inte också tar ansvar för området hälsa.

– För jag tror man kan jobba med båda delarna. Men, om vi inte börjar med hälsa idag har vi troligtvis byggt bort den delen i framtiden, menar Tina.

Vill du läsa mer om Eminent? Du hittar mer information om projektet här.