5
March
2020

Nyckeltal och ökad vinst genom en god arbetsmiljö

Friskare företag
Author
Agnes

För många företag är medarbetarna deras viktigaste resurs – och genom att ta hand om sina medarbetare tar dem hand om kunderna och företaget. Det finns idag även allt mer evidens som stödjer sambandet mellan en god hälsa, reducerade kostnader och även sparade pengar för företag. Hälsa är på så sätt en mycket lönsam affär, både för medarbetaren, företaget och samhället i stort.

Nordiska ministerrådet har, som initiativtagare till ett treårigt nordiskt forskningsprojekt, analyserat den fysiska och den psykosociala arbetsmiljöns betydelse för produktivitet och lönsamhet. Resultatet visar på mycket starka samband mellan en god fysisk arbetsmiljö och trivsel samt företagens produktivitet. Sambandet är samma för samtliga länder.

Det finns även en rad andra viktiga nyckeltal att känna till för att förstå hur hälsosamma medarbetare är med och driver affären och resultatet framåt.

Här nedan hittar du tre viktiga nyckeltal kopplat till ert företags hälsostrategi:

1. REDUCERADE KOSTNADER FÖR SJUKFRÅNVARO

Om en av dina medarbetare skulle bli sjuk en dag är kostnaden ca 10 % av dennes månadslön. I Sverige är medellönen ca 34 600 kr per månad, vilket leder till att sjukdagen kostar företaget 3460 kr.

Forskare vid Linköpings universitet gjorde en studie för att se vad långtidssjukskrivningar kostar svenska företag. I studien fann man att i snitt kostade de sjukskrivna 100 000 kr var, när forskarna räknade på lägre produktivitet före, under och efter sjukskrivningen.

Beroende på vilken roll den sjukskrivne har kommer ytterligare kostnader beroende på vilken typ av kompetens som behöver ersättas under perioden.

2. MINSKADE PRODUKTIVITET UNDER SJUKNÄRVARO

En medarbetare som är på väg in i en längre sjukskrivning har i många fall en tid av sjuknärvaro på arbetet innan hon eller han blir sjuk. Den som mår dåligt eller har ont presterar helt naturligt mindre på arbetet.

Hos en person med hög stressnivå sänks produktiviteten i snitt med 9 procent (i vissa fall upp till 30%) och hos en medarbetare med sömnbrist reduceras produktiviteten med 12 %.

Utöver den faktiska kostnaden för den reducerade produktiviteten kan detta även leda till minska effektivitet i arbetsgruppen samt med samarbetspartners och kunder.

En amerikansk undersökning från HCMI fann att företag i genomsnitt såg en produktivitetsökning med 11,7%  när dem investerat i medarbetarna.

3. ÖKAD ARBETSKAPACITET

Hälsoförsäkringsbolaget Euro Accident visar via sin studie att varje investerad krona i hälsa ger i snitt tillbaka 6 kronor. Statistiken visar på minskningar av bl.a. korttidsfrånvaro, minskad personalomsättning och ökad produktivitet.

Den stora vinsten ligger i att hjälpa medarbetare som till en början inte är aktiva på en regelbunden basis. Denna typ av insatser i träning, kondition och ork kan öka arbetskapaciteten. Nyckeltalsinstitutet visar att man kan öka arbetskapaciteten med så mycket som tre gånger om man aktiverar de allra mest passiva medarbetarna. Om man tar hand om de aktuella hälsoproblemen innan dem blir till sjukskrivningar och rehabärenende kan man i åtta av tio fall få tillbaka dubbelt sin investering.

Förutom det ekonomiska skälen till att hjälpa fler medarbetare till en hälsosammare livsstil finns det även starka skäl till varför hälsa är något vi alla bör prioritera.

En undersökning från det norska Helsedirektoratet visar effekterna på vunna levnadsår och friska år för den som varit inaktiv men blir delvis aktiv, aktiv eller mycket aktiv.

Den 45-åring som byter en stillasittande livsstil mot 30 minuters måttlig fysisk aktivitet om dagen, det vill säga en rask promenad eller en cykeltur, vinner i genomsnitt tre levnadsår och byter sex år av sjukdom mot sex friska år (!).

Det handlar om det vi gör över tid, dem insatserna och valen vi gör varje dag spelar roll. Att mäta, analysera och utvärdera sitt hälsofrämjande arbete är på så sätt en avgörande faktor för att skapa en hållbar utveckling och hållbara resultat.

HAR DITT FÖRETAG EN HÄLSOSTRATEGI?

Om du är nyfiken på hur ni kan arbeta med hälsa som framgångsfaktor,
vänligen kontakta oss så hjälper vi dig vidare.