3
June
2020

Papillys VD om förebyggande stresshantering och återhämtning

Friskare företag
Author
Magnus Häggbom

Världshälsoorganisationen WHO har släppt sin första rapport om psykisk ohälsa i världen till följd av Coronapandemin. I denna varnar WHO för en global våg av mental ohälsa. Vi på Fysiotest och vår samarbetspartner Papilly tror på förebyggande insatser och har sedan tidigare startat ett samarbete för att hjälpa fler människor och företag för att skapa mer motståndskraft mot ohälsa.

Vi träffade Maria Kullman, VD på Papilly, som erbjuder ett digitalt forskningsbaserat självhjälpsprogram inom stresshantering, för att prata mer om stress, återhämtning och hur man själv kan sitt välbefinnande och sin stresshantering.

Idag är stress en av vår tids största folksjukdomar, hur arbetar ni på Papilly med stress och stressrelaterade problem?

– Vi tillhandahåller helhetslösningar för stresshantering oavsett var på stresskalan individen befinner sig. Papilly arbetar allra helst förebyggande; vi vill ge människor verktyg att aldrig behöva hamna i långvarig stress. Precis som man tränar sina muskler på ett gym behöver vi träna oss att upprätthålla beteenden som får oss att må bra. Vi behöver också träna oss i hur vi förhåller oss till våra tankar och allt det som händer runt omkring oss.

Vilka är era kunder – och hur arbetar ni?

– Våra kunder är framförallt små och medelstora företag, men vi vänder oss egentligen till alla som vill öka sin hälsa och därmed produktivitet och livsglädje. Vi har t ex implementerat programmet på en större grupp på en av Sveriges största lärosäten och inväntar nu med spänning på resultatet av detta. Under året kommer vi också satsa på att bli mer tillgängliga för privatpersoner.

Vilka är de vanligaste utmaningarna kopplat till stress idag upplever du?

– Det klassiska och mest vanliga kan vara att få tiden att räcka till, vanligt förekommande hos högpresterande personer. men gräver man lite djupare så är det kanske inte där grundproblematiken ligger. Ofta handlar det istället om att man behöver definiera vad som är viktigt i sitt liv, och sedan lära sig att prioritera det.

– När vi levde på savannen var det stressen som många gånger räddade oss från fara, och hjälpte oss att skaffa föda. Idag lever vi i ett helt annat liv där vi dels i och med digitalisering och teknisk utveckling ständigt utsätts för stressorer, men också där våra tankar om faror eller hot sätter igång din stress snarare än verkliga hot. Därför är det så viktigt att träna sig i att se sina tankar som just bara tankar. Vi brukar säga att kan du styra dina tankar kan du styra ditt liv; dvs du skaffar dig tekniker att förhålla dig till olika situationer.

Vilka är dina tre bästa råd för att återhämta sig på bästa sätt?

– Sömnen är helt klart den viktigaste källan till återhämtning, men ironiskt nog är det just sömnen som ofta blir störd när man har ett stresspåslag, berättar hon och fortsätter. Återhämtning innebär att man sänker sin fysiska och psykiska aktivitetsnivå och vilka aktiviteter som fungerar bäst kan skilja sig åt mellan individer, därför vill jag inte ge några generella råd. Många brukar nämna att vara i naturen är ett bra sätt att återhämta sig, yoga och meditation är exempel på mer ’organiserad återhämtning’, säger Maria.

– Själv tycker jag att alla typer av naturupplevelser är den bästa återhämtningen, och då utan sällskap av mobiltelefonen. Som hundägare får man både många och långa  promenader i alla väderslag.

Vi tycker det är väldigt spännande att få samarbeta med er på Papilly!
Hur kan Papilly hjälpa Fysiotests kunder?

– Vi är också väldigt glada över vårt nya samarbete, inte minst eftersom vi delar uppfattningen att det är viktigt att fokusera på förebyggande insatser när det gäller hälsa. Papilly kan framförallt bidra till Fysiotests kunder, att kompetensutveckla sig i självledarskap och träna sig i att styra sina tankar via vårt digitala stressprogram.

– Det är ett forskningsbaserat program som bygger på terapimetoden Acceptance Commitment Therapy (ACT) som är mycket framgångsrikt när det gäller att skapa förändring. Men vi har också flera andra tjänster som samtalsstöd, coachning och Stressgrupper som Fysiotests kunder kan ta del av.

Om man vill komma i kontakt med er, hur gör man då?

– För att lära känna oss kan man gå in på vår hemsida, www.papilly.com och följa oss på Linkedin och/ eller Facebook. Sedan är man självklart varmt välkommen att ringa 0771-611 510 eller maila oss på info@papilly.com. Självklart kan också Fysiotest förmedla kontakt till oss.