13
augusti
2018

Bravida: Vi skapar ett hållbart samhälle för både människor och fastigheter

Allt fler företag arbetar strategisk med sitt förebyggande hälsoarbete, något som Bravida i region Helsingborg/Halland tagit stora kliv inom. Vi träffar Jerker Remison, regionchef på Bravida, och pratar kring hur de hjälper sina medarbetare, deras nollvision kring fysisk och psykisk ohälsa samt hur de arbetar långsiktigt med sitt förebyggande hälsoarbete.

– Bravida har idag kontor på över 150 orter i hela Norden och hjälper mer än 50 000 kunder för att varje dag bidra till funktionella fastigheter iett hållbart samhälle, berättar Jerker. Vi arbetar med alla de funktioner som ger fastigheter liv.

Ingen medarbetare ska drabbas av fysisk eller psykisk ohälsa på grund av arbetet, där har vi en nollvision

Jerker Remison & Marianne Gustafsson

– Efter varje installation eller serviceuppdrag vill vi att fastigheter och anläggningar ska fungera lite bättre, vara mer energieffektiva och de som vistas där ska uppleva trygghet, hälsa och välmående.

Men frågan om hur vi agerar långsiktigt, ansvarsfullt och hållbart är större än så, säger han. Den handlar om val och prioriteringar vi gör i vår vardag, hur vi bedriver vår verksamhet och hur vi samverkar med våra kunder.

– Bravidas prioriterar en god arbetsmiljö för medarbetarnas säkerhet samt fysiska och psykiska hälsa. Alla möten har arbetsmiljö först i agendan. Ingen medarbetare ska drabbas av fysisk eller psykisk ohälsa på grund av arbetet, där har vi en nollvision, säger Jerker.

– Utöver det ska alla våra affärsrelationer hanteras på ett ansvarsfullt och korrekt sätt med god affärsetik i relation till kunder, medarbetare och leverantörer.


Vilken har varit er största utmaning inom hälsområdet för era medarbetare?

– Utmaningen är att få ALLA att tänka på sin egen hälsa. Både för att leva ett hälsosammare liv med motion och bra matvanor, men också vad gäller riskerna i vardagen på sin arbetsplats. Riskanalys skall utföras vi alla arbeten. Vi skall använda hjälpmedel och skydd för uppdraget som skall göras, säger Jerker.

Vi kan se hur våra medarbetare utvecklas

Hur har ni valt att arbeta med förebyggande hälsa?
– I region Helsingborg/Halland har vi valt att jobba långsiktigt med förebyggande hälsa, säger Jerker. Du som anställd hos oss, får din egen utvecklingsplan, som du själv har upprättat tillsammans med en hälsocoach.

– Denna följer vi sedan upp med hjälp av vår samarbetspartner vid flera tillfällen under en treårsperiod, berättar Jerker. Dem redovisar sedan hälsoläget, lika som vi redovisar ekonomiska resultat, per kostnadsställe.

– Detta kan sedan respektive avdelningschef använda för att coacha sina medarbetare, till tänka hälsa och genom det också minska behovet av sjukvård. Vi kan se hur våra medarbetare utvecklas. Våra korttidssjuktal ligger också på en mycket bra nivå. Men vi är ännu inte nöjda, utan strävar kontinuerligt efter att minska vår sjuktal.

Vilken effekt har det blivit för er på Bravida?
– Vi har märkt att våra medarbetare pratar hälsa samt att flera har tagit tag i sin hälsa och lagt om kostvanor, tränar och motionerar mer, vilket är meningen med vår satsning, avslutar Jerker.

Läs mer om Bravida och deras arbete här.

Vill du ha friskare medarbetare? Läs mer här.

author: PO på Fysiotest