Antikroppstest Covid-19 inom företagshälsovårdenFysiotest erbjuder Covid-19 antikroppstester och tillhörande livsstilsanalyser


Syftet med testning är att företagets enskilda medarbetare får kunskap om de är bärare till antikroppar mot Covid-19 och därmed har haft sjukdomen. De medarbetare som får negativt svar, dvs. inte har haft sjukdomen, ger vi råd till för att minimera livsstilsrelaterade risker för allvarliga symptom. Enligt studier har livsstilsbaserade sjukdomar, bl.a. högt blodtryck, diabetes typ-2 samt övervikt, visat sig bidra till allvarliga symptom.
 

För företaget skapar Fysiotest en rapport om andelen negativa och positiva testsvar samt hur många medarbetare behöver hjälp och stöd för livsstilsförändring för att inte utsätta sig för risken för allvarligare symptom och längre sjukfrånvaro vid infektion. För ledningen i företaget handlar det om riskhantering för kommande kvartal. Ett annat syfte är att screeningen av antikroppar hos symptomfria medarbetare ger företaget information för att begränsa smittspridning på arbetsplatsen.

 

Covid-19 antikroppstesterna som Fysiotest använder är godkända av amerikanska myndigheten U.S. Food and Drug Administration (FDA) samt blivit CE-märkta. Att det finns ett CE-märke på en produkt betyder att tillverkaren eller importören intygar att den uppfyller EU:s hälso-, miljö- och säkerhetskrav.

 

Fysiotest tillhandahåller tester enbart av högsta kvalité, vilket innebär att de är validerade av sjukvården.
Vi använder aldrig tester som är till för hemmabruk.

Vill du veta mer? Lämna dina uppgifter så hör vi av oss.

Hur går det till?

Schemaläggning och kommunikation sker via Fysiotests projektledare och företagets kontaktperson. Inför provtagning svarar alla medarbetare på ett antal frågor via en digital hälsodeklaration enligt sjukvårdens krav på Covid-19 antikroppstest. I hälsodeklarationen ställs det även frågor om hemarbete enligt Arbetsmiljöverkets rekommendationer.

 

Provtagningen utförs av på plats hos företaget av utbildad vårdpersonal. Information och resultat behandlas via Fysiotest digitala plattform app.fysiotest.se enligt GDPR krav. 

 

Vi gör också en bedömning om medarbetaren tillhör en riskgrupp genom att mäta blodtryck och långtidsblodsocker (HbA1c). 

 

Testledaren som utför testet matar in resultaten i Fysiotests testplattform app.fysiotest.se där medarbetaren hittar sina resultat samt svar på de vanligaste frågorna omgående efter besöket.

 

För att minimera smittspridning under provtagningstillfälle följer vi Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande provtagning. Medarbetaren får en individuell tid så att köbildning minimeras. Medarbetare med symptom tas ej emot utan hänvisas till sjukvården.

Innehåll vid testning

 • Individuell hälsodeklaration och Covid-19-onlinetest innan provtagningstillfället
 • Arbetsmiljöverkets enkät om hemarbete
 • Covid-19-antikroppstest
 • Blodtrycksmätning
 • Långtidsblodsockermätning, HbA1c
 • Företagsrapport till ledningen (gäller enbart grupper över tio personer)

Testningen tar ca 15 minuter per medarbetare.

Minimiantal för testning är fem medarbetare/tillfälle.

Mer information om testningen för Covid-19-antikroppar

 • Vart tas provet?

  Provtagning sker företrädesvis i företagets lokaler med tillämpade restriktioner.

 • Vad är det för antikroppstest?

  Testet är ett kombinerat antikroppstest för Covid-19 som används för att kvalitativt upptäcka förekomsten av IgG och IgM-antikroppar av det nya coronaviruset i personens blod.

  Testet är inte ett diagnostiskt test på Covid-19 utan en screening av antikroppar hos symptomfria medarbetare.

  Vi testar inte personer som har symtom vid testtillfället.

 • Hur genomförs testet?

  För att minimera smittspridning under provtagningstillfället följer vi Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande provtagning. Vi bjuder in respektive medarbetare till individuella tider så att köbildning minimeras. 

  Testet genomförs på arbetsplatsen i ett rum där endast två personer får vistas samtidigt. Medarbetare med symptom tas ej emot utan hänvisas till sjukvården.

 • Hur säkert är testet?

  I antikroppstest testas om ditt blod innehåller antikroppar mot Covid-19.

  Senstitivitet: Ig-M 100% & Ig-G 100%
  Specificitet:   Ig-M 100% & Ig-G 99,2%

  Sensitiviteten är den andel sant positiva resultat som testet korrekt identifierar som positiva.
  Specificiteten är den andel sant negativa resultat som testet korrekt anger som negativa. ​

  Det förstnämnda svarar på frågan hur många av definitivt Covid-19 smittade får ett positivt svar i testet. Det andra svarar på hur många får negativt svar på testet om man definitivt inte har haft Covid-19. Eftersom viruset är nytt har vi idag ej kunskap kring hur stark och långvarig immunitet man har fått genom att ha haft Covid-19.

  En studie som genomförts vid Uppsala Universitet, i samarbete med Akademiska Sjukhuset i Uppsala, visade att testets specificitet är 100% för IgM och 99,2% för IgG. Studien är publicerad och kan tillhandahållas här. En vidare utvärdering, med en kvantitativ så kallad “gold standard”, som kan avgöra vilka av de positiva proverna från studien som faktiskt hade detekterbara IgM- respektive IgG-antikroppar, visar på enormt stark sensitivitet med 100% för både IgM och IgG!

  Resultaten ser alltså mycket lovande ut och detta test har stuckit ut i kvalitet i jämförelser med andra liknande antikroppstester i flera studier från olika länder. Det ska dock poängteras att inga tester är hundraprocentiga, inte heller Novirals, och därav samlas det mer och mer data för att ha ytterligare underlag om testets träffsäkerhet. Det pågår också vidare studier i hos forskningsteamet Uppsala på Novirals tester med större kontrollpaneler (fler prover) för att säkra siffrorna mer och mer. 

  Novirals tester hade en känslighet på 69% för IgM antikroppar och 93,1% för IgG antikroppar när man jämförde i en grupp som hade testats positivt med RNA från viruset i svalget. Eftersom man jämförde med RNA-positiva patienter är det inte säkert att de hade hunnit utveckla antikroppar när man utvärderade testet varför man ska ta de siffrorna med en nypa salt. Novirals snabbtester har också jämförts med faktiska antikroppar i blodprover, dvs. med en bättre ”gold standard” än i den initiala utvärderingen, vilket visar på betydligt mycket högre känslighet (dvs. sensitivitet).

  Problemet med falska positiva svar är att du eventuellt kan tro att du har immunitet mot Covid-19 men i verkligheten inte har det.

 • Vad är effekten och nyttan för företaget?

  Syftet med testning är att företagets enskilda medarbetare får kunskap om de är bärare till antikroppar mot Covid-19 och därmed har haft sjukdomen. De medarbetare som får negativt svar, dvs. inte har haft sjukdomen, ger vi råd hur man skyddar sig från viruset och om man tillhör de vanligaste riskgrupperna orsakat av högt blodtryck, diabetes typ 2 eller andra livsstilsfaktorer. 

   

  För företaget skapar Fysiotest en rapport om andelen negativa och positiva testsvar samt hur många medarbetare behöver hjälp och stöd för livsstilsförändring för att inte utsätta sig för risken för allvarligare symtom och längre sjukfrånvaro vid infektion.

   

  Ett annat syfte är att screeningen av antikroppar hos symptomfria medarbetare med Fysiotests koncept ger företaget information för att begränsa smittspridning på arbetsplatsen.