18
november
2016

Dina muskler – mer än bara till för att lyfta med

Muskulaturen i kroppen bidrar till en rad funktioner i kroppen; såväl energiförbrukning som till god hållning. Utöver det påverkar det även vårt åldrande – och för att bibehålla god hälsa eller bromsa åldringsprocessen kan en förbättrad kroppssammansättning vara ett väldigt viktigt steg i en riktning mot ett friskare och hälsosammare liv.

Muskelatrofi, även känt som sarkopeni, är den gradvisa minskningen av muskulaturen som sker i takt med åldrandet. Mekanismen bakom detta fenomen tillskrivs ofta krympande motoriska nervceller under de första sex årtionden av livet och nedgången därefter.

Forskning har visat att nedgången i muskelmassa- och styrka är egentligen inte en del av åldrandet i sig, utan snarare ett resultat av inaktivitet. Även om människor tenderar att förlora muskler när de blir äldreår det inte på grund av åldrandet i sig utan snarare pga att människor tenderar att bli mer inaktiva när de blir äldre. Inaktiviteten påverkar muskelförlust.

Muskelförlust är kopplad till minskad ämnesomsättning
Detta innebär att du är mer benägna att öka andelen kroppsfett eftersom du har mindre muskelmassa att att nyttja energi med.

Förlust av skelettmuskelmassan har associerats med ökad insulinresistens, vilket är en känd prekursor för diabetes.

Fördelarna med ökad muskelmassa- och styrka är många, och att just kunna påverka sin livskvalité är för många en av de viktigaste delarna i ett friskt och hälsosamt liv.

Ökad livskvalité
2050 beräknas knappt var fjärde person i världen vara över 60 år, och i en värld med en alltmer åldrande världsbefolkning blir det viktigt, både ur ekonomiskt- och ur livskvalitésynpunkt, att människor håller sig friska och starka så länge som möjligt.

Studier visar att med bra mathållning och träning kan minska förlusten av muskelmassa som kommer med åldern.

Du behöver inte vara en elitidrottare utan en förbättrade kroppsammansättning är något alla påverka – och att regelbundet mäta och analysera din träning är ett värdefullt verktyg för att säkerställa du är på rätt väg. 

author: PO på Fysiotest