20
oktober
2017

”Företagshälsovården skapar en bättre arbetsmiljö”

I artikeln ”Företagshälsovården skapar en bättre arbetsmiljö” från VD-tidningen intervjuas Svenskt Näringslivs vice VD Peter Jeppsson om en undersökning från organisationerna LO, PTK och Svenskt Näringsliv.

I undersökningen från september 2017 intervjuas vd:ar, personal- och administrativa chefer samt fackliga företrädare och skyddsombud från 1 600 st av Svenskt Näringslivs medlemsföretag om synen på hälsotjänster.

Undersökningen visar att åtta av tio företag köper in tjänster som rör företagshälsovård. Detta leder till en bättre arbetsmiljö, ett bättre psykisk och fysisk välmående samt en lägre sjukfrånvaro.

Läs hela artikeln här.

author: PO på Fysiotest