Forskning

Vi deltar i flera forskningsprojekt som gör världen hälsosammare.

FLEXOVITAL+RÖDBETA PRE STUDY

Bioconcept AB har för avsikt att under 2022 och 2023 genomföra en studie med Karolinska Universitetet. Målet
med Studien är att avgöra om FLEXOVITAL+RÖDBETA har en påverkan på blodkärlens elasticitet och
därigenom även påverkar blodcirkulation och blodtryck.

Pre Study görs informellt tillsammans med ”släkt och vänner” och ambitionen är att inför den kommande studien
få en fingervisning om hur FLEXOVITAL+RÖDBETA påverkar blodkärlens elasticitet och blodtrycket. Studien
genomförs i Fysiotests lokaler i Båstad och ambitionen är att provtagning skall ske en gång var tredje vecka,
sammanlagd tre gånger med start i juni 2022.


Bakgrund


1998 fick 3 amerikanska forskare Nobelpriset i medicin för sina upptäckter kring NO (Kväveoxid) och dess
effekter på blodkärlens elasticitet. Elasticiteten i blodkärlen påverkar direkt blodcirkulationen och blodtrycket och
indirekt funktionaliteten i kroppen. Syre och näring ska transporteras till alla celler och slaggprodukter och
koldioxid ska transporteras bort ur cellerna.
FLEXOVITAL+RÖDBETA innehåller de aminosyror som kroppen bildar kväveoxid av, samt Nitrat och Rosenrot
som har påverkar koncentrationen av NO i blodet. FLEXOVITAL+RÖDBETA höjer koncentrationen av NO och på
så sätt är ambitionen att påverka kärl elasticiteten positivt.

Sami Seppänen
View study (opens in new window)

Fysiotest och Uppsala Universitet samarbetar i forskningsstudie

Studien syftar på att ta reda på orsakerna till kronisk trötthet och vilka markörer skulle kunna användas vid diagnostisering av ME/CFS. Studieresultaten publiceras under hösten 2022.

Myalgisk encefalomyelit/kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS) är en sjukdom som karaktäriseras av svår fysisk och mental utmattning, smärta och försämring av symtom efter ansträngning. Trots att denna sjukdom varit känd sedan åtminstone 50-talet, vet forskarna fortfarande inte helt säkert vad som orsakar sjukdomen och det saknas biologiska markörer för diagnostisering.

ME/CFS är en neurologisk sjukdom som gör patienten mycket trött och utmattad. Det går inte att vila bort. Man kan känna sig sjuk och ha värk i kroppen i mer än 24 timmar efter att man har ansträngt sig. Än så länge finns det ingen behandling som helt tar bort symtomen.
Många som får ME/CFS har fått det efter att först ha haft en eller flera vanliga virusinfektioner eller bakterieinfektioner. Det kan vara förkylningar, infektioner i luftvägarna eller influensa. ME står för myalgisk encefalomyelit. Myalgi betyder muskelsmärta och encefalomyelit är en inflammation i hjärna och ryggmärg. CFS står för chronic fatigue syndrome, som betyder kroniskt trötthetssyndrom.

View study (opens in new window)

Vill du veta mer?