06
november
2018

Ge näring och de bästa förutsättningarna för din livsstilsförändring

Det finns en rad villkor för positiv livsstilsförändring. Ingenting är oföränderligt och även om vi ibland kan känna att vi kört fast kan vi påverka saker runt oss och – framförallt – inom oss. Undersökningar visar att upp till 50% av vår nuvarande personlighet påverkas av våra erfarenheter med och av andra människor – såsom positiva och negativa händelser under skolåren eller från våra föräldrar. Och du kan ta kontrollen över vad du vill göra och åstadkomma genom att välja det. Ingenting är oföränderligt – inte ens din personlighet. 

Psykologiforskaren BJ Fogg vid Stanford University hävdar att det finns tre fundamentala delar i en beteendeförändring. Vi behöver dels motivation, men även förmågor som tid och resurser samt det tredje och sista; regelbundna påminnelser för att fortsätta göra det vi börjat göra.

Dessa tre fundament handlar om att känna efter inombords och reflektera över vad som är viktigt för just dig, vilka resurser som finns i din tillvaro du kan använda dig av (och vilka hinder du kommer behöva övervinna) samt att skapa rutiner i vardagen som hela tiden gör dig påmind om syftet bakom din förändring. 

Eftersom hälsa inte enbart handlar om vårt fysiska välmående, utan även om vårt mentala och sociala välbefinnande, är just effekten av stöd och goda relationer viktiga för oss. Om du upplever att du saknar något inom de tre områdena kan utgångspunkten vara att börja hitta vad du vill ha mer av och sedan bygga från det.

Då är dessa tre fundament till stor hjälp för att kunna navigera för dig själv samtidigt som du lättare hittar vilka aktiviteter som är mest värdefulla utifrån där du befinner dig. 

Att skapa förändring är därför som att så ett frö. För att fröet ska kunna gro, växa och blomma ut krävs omsorg, näring och tid. Omsorg som i att förstå sitt syfte, vara klar med sitt fokus och stöttande mot sig själv.

Att välja att behandla dig själv som du skulle behandla din bäste vän. Näring som i att det som får energi växer. Som i att det vi väljer att fokusera på växer och blir starkare – på gott och ont. Näring som i att göra det bästa möjliga valet och skapa de bästa förutsättningarna för oss själva – och vår förändring. Vad eller vem har du i din närhet som kan hjälpa dig framåt? En god vän, en kollega, en chef eller en sakkunnig i just det området du vill utvecklas inom?

Tid som i att vi behöver ge förändringen tid, en möjlighet att få växa och utvecklas. En möjlighet att stå emot tillfälliga nedslag och resa sig stark trots att det blåser motvind.

Tid i form av uthållighet och självförtroende i att ”jag kommer lyckas för det har jag lovat mig själv”.  

Istället för att jaga snabba svar på hur du kan ta dig från ”A till B”, ta en stund till självreflektion. Kanske direkt efter du läst klart denna text eller under till exempel helgen med din favoritkaffe i handen? Hur kan du ge mer ”näring till ditt frö?”. Finns det något du behöver mer eller mindre av för att möjliggöra din förändring eller utveckling som du önskar?

author: PO på Fysiotest