01
september
2017

Har du någonsin känt dig stressad? 

Dem flesta av oss gör det och statistik från ”Jobbhälsobarometern” tror 800 000 st personer att jobbet kommer påverka deras hälsa negativt. Så, det är ingen underdrift att säga att stress är ett stort problem för många av oss. Stress är dock något vi förknippar med något negativt, men stress i sig självt är inte enbart något som skadar oss. Positiv stress, den typen av stress som kommer från att vi gör något vi har passion för eller något som driver oss framåt, hjälper oss att prestera och hålla fokus.

Däremot, när den negativa stressen tar överhand kommer dem negativa effekterna av den – och med för mycket stress under för lång tid hamnar vi i stadiet av utmattning, både fysiskt och psykiskt.

Vår upplevda stress kommer från att vi känner av ett hot, oavsett om det är verkligt eller inte. Under stress ökar frisättning av adrenalin och kortisol – något som historiskt varit väldigt hjälpsamt då det hjälpt oss att överleva. När detta sker frisätts energi till våra muskler, vår fokuserings- & prestationsförmåga ökar och vår förmåga att känna smärta minskar temporärt.

Som sagt, väldigt hjälpsamt om vi blir jagade av ett djur eller känner oss hotade i en akut hotfull situation men en större utmaning i en modern värld med ständiga deadlines, push-notifikationer och strålning från elektronisk utrustning.

Effekten av långvarig stress – oavsett om det kommer från högljud trafik, näringsfattig mat, låg fysisk aktivitet, familjerelationer eller världspolitik – ökar blodtrycket och din vilopuls, påverkar din återhämtning och sömn samt toleransförmåga för yttre påverkan från ljud och ljus.

Att identifiera sina stressfaktorer är en viktig start för att få bättre balans mellan positiv och negativ stress. 

Vad prioriterar du idag och hur väl rimmar det med din målsättning eller ditt önskade läge? Vilka delar i ditt liv ger dig mest energi- och vilka är energitjuvar som tar från dig utan att ge något tillbaka?

Viktiga punkter för stresshantering:

Prioritera återhämtning och sömn. Mörkt och svalt sovrum, flygplansläge på telefonen, varva ned innan du lägger dig samt mindfulness och meditation är några verktyg som hjälper många slappna av. Det är aldrig försent att börja – och avkastningen är stor!

Behandla träning och närings- & energiintag som en stresskälla och agera baserat på det. Är intensiteten i livet hög samtidigt som träningsdosen är maxad krävs mer återhämtning mellan passen. Ger eller tar maten energi från dig? Att välja mer närings- & vätskebrist mat kan göra stor skillnad för din inre miljö. Det är ju trots allt där livet sker.

Balansera koffeinintaget utifrån hur din situation ser ut. Alla hanterar koffein olika men om du känner att intaget skjuter i höjden kan det vara läge att se över livsstilen och ställa dig frågan vad det är som gör du har ett behov av extra stimulanser för att ta dig igenom dagen.

Behandla din tid som den vore värd 10 000kr/timme. Att planera veckan, se över prioriterade uppgifter och slutföra uppgifter gör stor skillnad för vår upplevda stress.

Spendera tid men människor som får dig att må suveränt – det är du värd. Forskning visar att goda relationer med nära och kära har en stressdämpande effekt på oss.

Stress är en stor utmaning när det kommer till vår hälsa och strategierna är många – men ingen av dem fungerar om man inte till slut hanterar orsaken till stressen. Att göra just det och att angripa det konsekvent och med uthållighet kommer hjälpa dig framåt.

Negativ stress påverkar vår fysiska och psykiska hälsa men genom att medvetandegöra sina egna utmaningar och förutsättningar och agera utifrån det är en extremt viktig del för att må och prestera bättre.

author: PO på Fysiotest