24
oktober
2017

Hur man arbetar med företagshälsa där alla är vinnare

Idag uppstår ca 40% av alla sjukskrivningar från brister i den psykosociala hälsan – där stress, utmattningssyndrom och liknande är dem största utmaningarna för alla som drabbas, och i Sverige har sjukpenningen fördubblats under åren 2010 – 2016.

En verklighet som påverkar hela samhället, från unga till äldre, och där personer i åldrarna 30-49 år är mest utsatta. Vi ser allt fler som kämpar med att få ihop balansen mellan arbete, familj, relationer, fritid och träning.

Att arbeta med en strategiskt och engagerande företagshälsa är för företag ett viktigt verktyg för att motverka effekterna av dessa siffror. Traditionellt har dock företagshälsovård varit en utmaning för många företag.

De främsta utmaningarna inom företagshälsa har varit:

  • Ett lågt deltagande
  • Brist på tydlig innebörd och fördel för insatsen och vad syftet eller förväntningen är
  • Att upplägget ej var en del av en  gemensam och effektiv strategi, eller saknade förmågan att spåra och rapportera mätbara hälsoutfall

Men även om brister i de traditionella programmen har funnits inser många beslutsfattare vikten av att få behålla sina medarbetare hälsosamma och använda förebyggande strategier som det bästa sättet att hantera kostnaderna för hälso- och sjukvården.

Vi vill i denna artikel lyfta fram lyfta fram viktiga aspekter för att engagera och motivera medarbetarna för att strategiskt skapa ett ännu starkare företag – ett företag som drivs att de människor som verkar där.

Skapa och förmedla mening och syfte.
För att lyckas med att förändra något är det viktigt att aktiviteten känns meningsfull och fyller ett syfte. Genom att arbeta tillsammans med en coach och etablera ett tydligt syfte får medarbetarna kraft och energi till att skapa resultat inom de områden de faktiskt vill och behöver förändra. Det skapar förändringar på sista raden, för alla i företaget.

Gör programmen tillgängliga.
För att få en betydande inverkan på en organisation måste programmet finnas till för och tillämpas hos alla. Även om riktade program som syftar till att hantera specifika tillstånd och sjukdomar (såsom rökning, sjukdomshantering och vikthanteringsprogram) är fördelaktiga och nödvändiga, måste arbetsgivarna också ta ett förebyggande tillvägagångssätt för hälsa genom att erbjuda ett övergripande och strategiskt program som engagerar och påverkar en stor majoritet av medarbetarna som inte faller in i dessa specifika kategorier.  Ju bättre jobb ett företag gör för att genomföra program som gäller för hela företaget, desto bättre effekt hos företags – både för den enskilda medarbetaren och för företagets resultat.

Använd flera verktyg för att skapa förändring.
Att kunna påverka positiva beteendeförändringar är avgörande för framgången din hälsostrategi. Genom att arbeta med effektiva verktyg hjälper företaget medarbetarna att skapa ett tydligt syfte och få energi till processen. Målsättning, uppföljning och analys av framsteg, löpande fokusområden och utmaningar samt möjlighet till sociala aktiviteter är några av de viktiga verktyg som hjälper förebyggande företagshälsovård att generera den effekt som önskas.

Walk the talk.
Det är också viktigt att se till att ledningen går in i samtalet och stöder medarbetarnas ansträngningar att bli friskare. Genom att registrera data och kunna ta fram rapporter för analys och uppföljning ger möjlighet att sätta in rätt åtgärd i rätt tid.

Gör program personliga, mätbara och lätta att använda.
Håll det enkelt. Se till att programmen är personliga – låt anställda skapa hälsosammare vanor inom sin livsstil för att uppnå långsiktig hållbarhet. Se till att de är mätbara och lätta att använda – om medarbetarna upplever en hög svårighetsgrad eller komplexitet är det troligt att engagemang och deltagande kommer att drabbas av detta.

Nyfiken kring hur vi kan hjälpa ditt företag? Kontakta vår företagsrådgivare.

author: PO på Fysiotest