25
januari
2017

I nutritionforskningens framkant – Petra Lundström om energi, träning och balans

Som doktorand vid Institutionen för Molekylär medicin och kirurgi vid Karolinska Institutet och tidigare ansvarig för idrottsnutrition på Riksidrottsförbundet håller Petra Lundström nutrition och hälsa nära sitt hjärta. Hon är även en flitigt bokad talare vid internationella vetenskapliga konferenser inom nutrition och träning runt om världen samt arbetar på individnivå med kostrådgivning till elitidrottare.

Hur ser dina nuvarande arbetsdagar ut? 
– Till största delen sitter jag framför datorn och jobbar med forskningen, säger Petra. Just nu arbetar jag bland annat med spännande data om D-vitamin som jag ska analysera för att sedan publicera, fortsätter hon.

– Jag har även några elitidrottare som jag arbetar tätt med. Det är olika idrotter som boxning, längdskidåkning, simning och långdistanslöpning. Jag arbetar även med kostrådgivning till idrottare med kliniska ätstörningar bland annat åt ett förbund. Det är i samarbete med en leg. psykolog som är specialiserad på ätstörningar inom idrotten, berättar Petra vidare.

Du har en rad intressanta föreläsningar inom kort. Var kommer du hålla dessa? 
– Under våren ska jag till Östersund och föreläsa för tränare och lärare på ett skididrottsgymnasium. Utöver det ska jag även föreläsa för psykologstudenter både på KI och i Uppsala samt har även en inplanerad föreläsning på Solna stadsbibliotek som handlar om olika dieter och vad det ger för fysiologiska konsekvenser, säger Petra.

Vilka projekt arbetar du med just nu?
– Just nu arbetar jag med D-vitamin och dess effekter på hjärt-kärlfunktion.

”Bakterier i tarmen reglerar smärta, sinnestillstånd likväl som vårt immunförsvar.”
– PETRA LUNDSTRÖM

Vilka framtida projekt skulle du vilja arbeta med?
– Ett stort område jag skulle vilja arbeta med är mag-tarmkanalens funktion. Framförallt bakterieflorans betydelse för hälsa och prestation – både fysiskt såväl som psykiskt.

Kan du ge ett exempel?
– Vi har ett ensidigt livsmedelsintag. Det finns ett stort utbud i livsmedelsbutikerna, men själva innehållet varierar inte i lika stor grad. Längre bak i tiden, till exempel under bronsåldern, hade man en större variation i den dagliga kosten. Idag är den ofta ensidig något som leder till en sämre tarmflora, säger Petra.

– Många följer dessutom olika dieter, något som alltid innebär att man utesluter livsmedel/livsmedelsgrupper. Det skapar i sig en obalans av bakterier i tarmen. Bakterier i tarmen reglerar till exempel aptiten, smärta, sinnestillstånd likväl som vårt immunförsvar. En dålig tarmflora gör oss sjuka för vi vet idag att många sjukdomar är kopplade till just mag-tarmområdet.

Du arbetar med idrottsnutrition. Vilka är de vanligaste problemen du stöter på hos idrottare?
– Många idrottare får i sig för lite energi vilket påverkar grundläggande fysiologiska funktioner, berättar Petra. Det medför att man sover sämre, får problem med magen, risken för skador ökar, utebliven menstruation, humörsvängningar samt sämre immunförsvar. Det behöver inte synas på utsidan, många är normalviktiga trots att de får i sig för lite energi.

– Dessutom fungerar minnet sämre, din förmåga att fatta beslut försämras, känsla av hunger mättnad påverkas, säger Petra. Förutom att mängden muskler minskar påverkas även hjärta, lungor och lever negativt.

– När man äter för lite blir man även energieffektiv, vilket innebär att man gör av med mindre energi vid samma typ av arbete, säger Petra. Det blir som att täta ett hus. Effekten blir att man riskerar att öka i vikt när man börjar äta mer. Det blir en negativ spiral där man äter mindre för att undvika viktökning samtidigt som man presterar sämre och riskerar att bli sjuk och skadad. Det här gäller inte bara idrottare utan vem som helst som trixar med maten.

”Om du drabbas av en infektion kommer ditt immunförsvar att bekämpa den. Vid en låg-inflammatorisk process uteblir den reaktionen.”
– PETRA LUNDSTRÖM

Vilka effekter har ett för högt energiintag?
– Förutom att man ökar i kroppsfett får man samma sjukdomar när man äter för mycket som när man äter för lite, fortsätter hon. Ett högt energiintag påverkar cellers funktion vilket är en delförklaring till fetmarrelaterade sjukdomar. Förenklat kan man säga att varje gång efter en måltid, uppkommer en kortvarig inflammatorisk reaktion i kroppens fettceller. Det är en helt naturlig process, men tillför man mer energi än vad man gör av med över en längre tid, uppstår en kronisk låg-gradig inflammation som på sikt förändrar fettcellernas funktion.

– Den kroniska låg-gradiga inflammationen ökar risken för att utveckla metabola sjukdomar som diabetes typ II. Problemet med den är att kroppens immunförsvar inte reagerar på inflammationen.

 

 

”Jag skulle önska att sjukvården använde sig av det kroppssammansättningen istället för att bara kontrollera vikten.”
– PETRA LUNDSTRÖM

Hur ser du på betydelsen att mäta och analysera kroppssammansättning?
– Kroppssammansättningen påverkas av en mängd olika faktorer. Att mäta den vid sjukdomstillstånd eller i samband med trauma tillför viktig information som kan påverka hälsa och tillfrisknande. Jag skulle önska att sjukvården använde sig av det istället för att bara kontrollera vikten.

– För den enskilda friska individen som börjar träna är kroppsammanssättningen ett sätt att mäta en förändring, fortsätter Petra. Det är inte en absolut sanning men det är en viktig del i individens träningsresultat och kan många gånger fungera som en sporre, menar hon. Dessutom tar det fokus på den allestädes och felaktigt övertolkade vikten. Det tycker jag är positivt. Muskler väger mer än fett, en hälsosam kroppsammansättning gör att du kanske väger mer men mår bättre, avslutar Petra.

Vad upplever du är viktiga delar för individen för att främja hälsa?
– Balans i det du håller på med – både jobbet och privat. Att du rör på dig, sover och återhämtar dig samt får i dig tillräckligt med energi i förhållande till vad du behöver och gör av med, säger Petra.

Vilka utmaningar och lösningar ser du i vår livsstil?
– Det många missar är att de inte har balans i sin dagliga tillvara. Ett exempel är att många helt plötsligt försöker att träna som elitidrottare samtidigt som det ska jobba och ta hand om familjen. Vi behöver ha en balans mellan allt i livet, säger Petra. Brist på återhämtning, dålig sömn och för lite eller för mycket energi är stora stressorer.

– Långvarig kronisk stress överskuggar allt och förutom att det ökar risken för sjukdom bland annat utmattningssyndrom, uteblir även de positiva effekterna av träning. Omvänt är inte heller en lyckosam kombination. En elitidrottare jobbar inte heltid och gör de det klarar de inte av att vara på elitnivå.

– Lägg glöden på det som står dig nära; ta regelbundna pauser under dagen, undvik att sitta ned för länge och gå i trappor. Det ligger stora hälsovinster i det. Ha inte almanackan full, det bra att ha tråkigt ibland, säger hon.

 

”Lägg glöden på det som står dig nära.”
– PETRA LUNDSTRÖM

 

Hur ser framtida projekt ut för dig?
– Metoder för att studera nutritionens effekter på t ex mag-tarmkanal, berättar Petra. Andra områden som är intressant är att studera betydelsen av den katabola fasen hos friska samt skillnaden av den vid sjukdom. Hos en frisk person som tränar är den katabola fasen viktigt. Den aktiverar signaler i cellerna som triggar exempelvis musklers uppbyggnad (förutsatt att du äter och återhämtar dig). Under den katabola fasen tas även gamla proteiner bort tas bort vilket är en mycket viktig funktion för hälsa generellt.

– Har du inte en balans i det du stoppar i dig och gör av med kommer varken den anabola eller katabola fasen att fungera optimalt. Balansen är lika viktig på mikro som på makronivå.
Vill du läsa mer om och komma i kontakt med Petra Lundström?

LinkedIn

author: PO på Fysiotest