02
november
2016

Idrotts- & forskningsresultat i världklass

Hos Nationellt vintersportcentrum i Östersund bedrivs forskning på absolut högsta nivå. Platsen förenar forskarvärlden med eliten inom flera av våra stora vinteridrotter för att tillsammans verka i en av landets mest avancerade miljöer för idrottsbaserad forskning.

Bakgrund
Nationellt vintersportcentrum ligger i absolut framkant inom skidforskning, säger Hampus Lindblom, ansvarig testledare för elittesterna på Mittuniversitetet och med en lång erfarenhet och bakgrund inom elitlängdåkning.- Vi har en väldigt varierade dagar med alltifrån 1 till 15 testpersoner/dag beroende på testpaket och grupp, berättar Hampus inför uppstarten av säsongen, där bl a det alpina skidlandslaget och skidskyttelandslaget ska testas för att skapa de bästa förutsättningarna inför tävlingssäsongen.

”Som mest har vi gjort 24 st VO2max-tester på en dag när ett helt fotbollslag var här.”
– HAMPUS LINDBLOM

Utmaning
– Vår utmaning eftersom vi jobbar med elitidrottare är att minimera alla felmarginaler och hålla en hög testkvalitet år efter år, säger han. Det vanligaste är att man gör ett submaximalt laktattröskeltest i kombination med ett VO2maxtest för att titta på såväl uthållighetsfaktorer samt maximal prestationsförmåga.

. Under mitten av augusti säkerställs att all utrustning är korrekt och fungerar för att hålla högsta nivå och noggrannhet under hösten och vintern.

– I slutet av augusti testar vi det alpina skidlandslaget och sedan rullar det på. Vi har väldigt mycket tester till mitten av november då tävlingssäsongen startar, berättar Hampus.

– För elitidrottare är det viktigt att kunna se sina fysiska förändringar där regelbundna tester ger möjlighet att se små skiftningar och på så vis säkerställa att träningen går i rätt riktning, berättar han.

Resultat
– Vi använder BIOSEN S-line dagligen till våra laktatmätningar och utöver det har vi även två st Lactate Scout för mätningar i fält, säger Hampus.

Kraven är höga på realibilitet, stabilitet och pålitlighet är viktiga fundament inom testningen.
– Det är väldigt viktigt att vi får bra mätningar på laktatnivåerna när vi utför våra tester, fortsätter han.

Framtiden
– Nu är det väldigt mycket tester som väntar fram till tävlingarna börjar, säger Hampus. Fokus ligger på att säkerställa fortsatt mycket hög kvalité på testerna hos Nationellt Vintersportcentrum där en stor del av den svenska eliten ska testas inför den stundande säsongsstarten.

Vill du läsa mer om och följa Nationellt Vintersportcentrums arbete?
Välkommen att besöka dem under Mittuniversitetets hemsida

author: PO på Fysiotest