Individuella hälsotester


Människor som mår bra, är människor som presterar bra. Vårt mål är därför att hjälpa varje medarbetare utifrån deras egna hälsoläge - och mot deras önskade läge.


1. Öka medvetenheten

Varje medarbetare har unika förutsättningar och genom att kunna mäta sitt hälsoläge kan vi både öka vår medvetenhet kring vår hälsa – och fatta klokare beslut för att förbättra denna.


Med hjälp av Fysiotest omfattande verktyg för bland annat målsättning, nulägesanalys av hälsonivå för individen och det organisatoriska ledarskapet kan du agera proaktivt för att motverka ohälsa och ta vara på medarbetarnas potential och öka deras prestation och engagemang.

 

Läs mer om vår företagshälsovård här.


2. Få stöttning längs vägen

För att skapa en hållbar förändring behövs rätt kompetens och stöttning. Genom våra hälsoanalyser och tillsammans med våra hälsocoacher får varje medarbetare en individuell nulägesanalys och coachning för att lyckas nå sin målsättning.

I vårt basutbud ingår kroppssammansättning, blodtrycksmätning, blodtester för blodvärde, blodfetter och långtidsblodsocker samt en rörelse- & greppstyrkeanalys.

 

Läs mer om våra hälsotester här.


3. Skapa kontinuitet genom uppföljning

Genom ett långsiktigt arbete, baserat på kontinuitet och uppföljning, skapar vi förutsättningar för att förbättra både den individuella hälsa, så väl som den organisatoriska.

 

För arbetsgivaren skapas en rapport för att på ett effektivt sätt kunna rikta individuella friskvårdsinsatser som ger besparingar för företaget och välmående hos medarbetarna. Vår rapport kan kopplas ihop med systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter och rekommendationer.

 

Få kontroll på företagets utveckling med vår digitala plattform här.


Hur kan vi hjälpa ditt företag?

Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss så snart vi kan.

Det här ingår:

• Webbaserad hälsodeklaration

• Digital introduktion för alla medarbetare

• Individuella hälsoanalyser

• Personlig, anpassad rådgivning på plats på ditt företag

• Bolagsrapport baserad på data- & hälsoanalyser med rekommendation kring åtgärd inom fysisk, mental och organisatorisk hälsa

• Projektledning och rådgivning för att lyckas med ert hälsofrämjande arbeteGenom att klicka på "Jag vill veta mer" accepterar jag att mina personuppgifter behandlas enligt Fysiotests integritetspolicy