01
juni
2017
Nathalie Tarland kiropraktor

Kiropraktorn om hälsotrenden, helhetssynen och att bestiga hinder för utveckling

Med en stor fascination av människokroppens komplexitet och en idrottslig bakgrund inom fotboll och volleyboll var valet av kiropraktoryrket inte svårt för Nathalie Tarland. Genom sin uppväxt förstod hon vikten av både det mentala och fysiska välmåendet, vilket gjorde hennes karriärsval givet.

Vi träffar Nathalie i hennes nya lokaler i Åhus, där hon etablerat sitt nya bolag Agera Hälsolaboratorium.

– Som kiropraktor arbetar du nämligen med en bred helhetssyn och försöker undvika att endast behandla de symptom som kroppen uppvisar. Detektivarbetet som detta arbetssätt innebär är fantastiskt spännande och utvecklande och du lär dig snabbt att ingen individ är den andra lik. På vägen har jag vidareutbildat mig bland annat till personlig tränare, hälsocoach samt kostrådgivare och mitt intresse för ytterligare kunskap har aldrig mattats av. Jag vill alltid lära mig mer men jag står ödmjuk inför det faktum att människokroppen är minst lika komplex att studera som universum och rymden. Dimensionerna är oändliga.

Jag tror så otroligt starkt på individens inneboende förmåga till förändring och agerande.

– Jag tror så otroligt starkt på individens inneboende förmåga till förändring och agerande, säger Nathalie och berättar att hon därför valde just företagsnamnet Agera Hälsolaboratorium.

– Att få följa en människa på dennes väg mot ett lyckligare, hälsosammare och mer tillfredsställande liv är underbart! Ibland får jag nypa mig själv i armen när jag inser att jag varje dag går till ett jobb som jag fullkomligt älskar! Söndagsångest var det längesedan jag hade, skrattar  Nathalie och berättar vidare.
– Jag ser tyvärr en trend i samhället där snabba lösningar och symptomlindring verkar vara svaret på alla våra problem och att ”locket på-mentaliteten” breder ut sig bland oss. Min mission är att försöka få människor att förstå att en förändring startar på individnivå och att den med största sannolikhet kräver både tid och engagemang från personen i fråga.

– Jag vill vara en förebild, en ledare, och lära människor vikten av att besitta en god självkänsla. Med hjälp av den grundbulten kan människan försätta berg, det är jag helt och fullt övertygad om!

Du driver Agera Hälsolaboratorium. Vill du berätta om visionen med företaget?
– Företagets vision bygger självklart på mitt personliga tankesätt och grundar sig i en medveten flykt från vårt hektiska samhälle, förklarar Nathalie. Någonstans på vägen har vi försvårat för oss själva i vår önskan att må bra och jag vill med hjälp av mitt företag utbilda människan i att hälsa och välmående varken behöver vara särskilt krångligt eller speciellt mödosamt.

– Företagets målsättning är att hjälpa och stötta människor på vägen framåt så att fler ska få känna att livet är glädjefyllt. På sikt vill jag självklart utveckla stödet och möjligheten att nå ut till fler genom att bland annat erbjuda föreläsningar och kurser i ämnet.

När det första hindret har bestigits ter sig oftast de övriga som småpotatis.

Vilka utmaningar upplever du majoriteten av dina klienter har?
– De främsta och största hinder som mina kunder stöter på, har de själva satt upp. Med det menar jag att det sällan är så att en kund kommer till mig med ett problem eller en utmaning som hen själv inte har lösningen på, berättar Nathalie. Av någon anledning lyckas inte kunden ta sig från punkt A till punkt B. Oftast handlar det om att kunden sätter käppar i hjulet för sig själv, fortsätter hon.

– Kanske är utmaningen att det inte finns tid till förändring, kanske handlar det om en jobbig familjesituation. I vissa fall beror det på att kunden helt enkelt inte tror att hen är stark nog. Min roll blir att stötta, utmana och peppa kunden att ta sig förbi sina hinder. När det första hindret har bestigits ter sig oftast de övriga som småpotatis.

Hur arbetar ni kring att främja och förstärka hälsan hos era klienter?
– Vi arbetar med fokus på långsiktighet, säger Nathalie. Visst finns det möjlighet att komma till oss endast en eller ett par gånger för att ”kolla av” sin hälsostatus men målet är alltid varaktigt välmående, oavsett antal besök hos oss.

– Vi screenar, analyserar, diskuterar, observerar och utvärderar och allt sker i samråd med kunden. Vi försöker vara tydliga och informativa utan att sätta upp förbud eller måsten på vägen, avslutar hon.

Kunderna uppskattar även möjligheten att kunna få svar på om de ansträngningar som gjorts har gett resultat.

Du använder InBody 770 i verksamheten. På vilket sätt upplever du att den hjälper dig och dina klienter?
– Med Inbody 770 har vi möjlighet att svart på vitt kunna erbjuda kunden en ”sanning” kring hens förutsättningar, säger Nathalie. Analysen kan användas som en ledtråd i vårt sökande efter rätt typ av upplägg och framtidsplan för kunden. Dessutom skapar analysen möjligheter att på ett bättre och mer effektivt sätt sikta in oss och fokusera på de rätta förändringsparametrarna, menar hon.

– I många fall kan hälsa och hälsoproblematik vara en gissningslek, vilket vi helt kommer ifrån med vår Inbody 770. Kunderna uppskattar även möjligheten att kunna få svar på om de ansträngningar som gjorts har gett resultat. Det är ett extremt värdefullt redskap i vår verksamhet.

 

Vill du läsa mer om Agera Hälsolabratorium? 

Besök hemsida och Facebook

author: PO på Fysiotest