Accuniq 380

Adding accuracy to healthcare

Accuniq 380

Det du mäter kan du förändra

Med Accuniq 380 ger kliniskt noggranna resultat kring din kroppssammansättning på mindre än en minut.

 

Med sina steg-för-steg-instruktioner på den stilrena touchskärmen är den användarvänlig samtidigt som den ger dig alla mätdata du behöver för utvärdera dina klienters kroppssammanssättning på ett optimalt sätt – både för hälsa och prestation.

 

På skärmresultatet och den fullständiga sidrapporten visas mätningar med på ett visuellt och pedagogiskt sätt.

 

Accuniq 380 passar utmärkt för dig som personlig tränare, näringsterapeut, livsstilscoach eller på andra sätt arbetar med att skapa resultat i dina klienters livsstilsförändring.Hög validitet och reliabilitet

Accuniq 380 är validerad mot DEXA-utrustning med 95,3% för analysering av kroppssammansättning. Det gör att du kan vara trygg i dina mätningar samtidigt som dina klienter får bästa tänkbara resultat på ett smidigt och tillförlitligt sätt.

Studier om Accuniqs kroppskompositionsmätare


Accuniq Manager

ACCUNIQ Manager tillhandahåller en systematisk analys av kroppssammanssättning med olika typer av enhetstöd för datahantering och grafisk resultatrepresentation.

Med Accuniq Manager behöver du inte oroa dig över säkerhetskopiering längre. Programmet sparar även mätdatan i olika filformat för enkel filhantering.

Optimerad för dig och din PC, tablet och smartphone

ACCUNIQs programvara låter dig systematisk hantera mätningen och analysen av kroppssammanssättningen genom visuellt presenterad data. Med Accuniq Manager kan du som testledare få all data du behöver för att hjälpa din klient till en bättre livsstil och resultat.

Genomför mätningen
Automatisk överföring av testresultatet
Se och tolka resultatet från din PC, tablet eller smartphone

Accuniq App

Accuniq App är en mobiltjänst för hantering och lagring av testresultat och data. Du kan skanna QR-koden för mätresultaten med din telefon för att följa upp eller se resultatet när som helst.

Finns också på Google Play.


Remote Support

För att underlätta för dig och din vardag finns möjlighet till ”Remote Support”; en uppkopplingstjänst mot Accuniqs hjälpcenter vid support och reperation av apparaten.


Boka en demo av Accuniq 380


Vill du veta mer? Kontakta oss.Bildgalleri


FAQ

 • Vad innebär referensvärden?

  Referensvärdena är baserade på forskning och WHOs referensvärden räknat utifrån individens ålder, längd och kön.

 • Vad är visceralt fett?

  Bukfett/visceralt fett/inre organfett är en fettansamling runt organen i bukhålan och runt tarmarna. Det finns smala människor med mycket inre organfett och rundare människor med lite organfett.

  Vanligt underhudsfett – ”bilringarna” – är inte lika farligt som det osynliga inre organfett eftersom det har andra funktioner än att bara lagra fett.

  Inre organfett är ett hormonproducerande organ som kan bidra till oönskad hälsoproblematik bl.a. hjärt- och kärlsjukdomar, stroke, demens, alzheimer och flera vanliga cancerformer (bl.a. prostata, bröst- och tjocktarmscancer) samt diabetes.

 • ECW-kvot, vad betyder det?

  Förhållandet mellan extracellulär vätska (ECW) och totala vätskemängden (ECW + ICW) i kroppen.

  Idealvärdet ligger mellan 0.31-0.35. Vid ödem är det mer vätska utanför cellstruktur än normalt.

  Standardvärden för ECW beräknas ligga mellan 0.360-0.390.

  För adekvat resultat jämförelse mellan tester bör ECW kvot ligga på samma nivå.

 • Hur tolkar jag vätskemängden?

  Vätskemängden i kroppen både innanför och utanför cellerna. Hit räknas vätska mellan cellerna (interstitiella rummet) i blodplasma, vävnadsvätska och vätska i kroppens hålrum t ex bukvätska. ECW och ICW tillsammans utgör den totala vätskemängden i kroppen.

 • Vad innebär proteiner?

  Proteiner är uppbyggda av aminosyror som i sin tur är uppbyggda av kol, väte, syre och kväve.

  Proteiner förekommer i alla levande celler, de finns i blodet som till exempel transportörer och vårt immunförsvar är uppbyggt av proteiner.

  Hår, hud och naglar är exempel på proteiner. Den största mängden proteiner finns i kroppens muskler.

 • Vad innebär mineraler?

  Kroppens halt av mineralämnen uppgår till cirka 5% av kroppsvikten, den största mängden finns i benvävnad.

  Mineraler finns även i kroppsvätskorna.

 • Midje-höftkvot, vad är det?

  Ett mått som används vid en antropometrisk undersökning för att ge en uppfattning om bukfetma.

  Kvoten fås genom att mäta midjans omkrets och dela den med höftens omkrets. Måttet har dock en dålig validitet mot viscerala fettet.Accuniq Manager

PC-mjukvara för effektivare tester, digital presentation och datalagring.

Läs mer här

Produktspecifikation

Här hittar du all teknisk information kring Accuniq 380.

Ladda ned pdf

Har du några frågor?

Om du har några frågor eller funderingar kring Accuniq 380, tveka inte att höra av dig. 

+46 (0) 431 - 36 98 66