22
mars
2019

Långsiktighet ger resultat – intervju med Intertrusts vd Jesper Gustafsson

Vid 21-års ålder startade Jesper Gustafsson sitt första bolag inom inkasso och finansbranschen och kort därefter var han del av en trio som tog över en anrik restaurang och nattklubbsverksamhet i Båstad. Efter ett par år på advokatbyrå  rekryterades han 2011 till  Intertrust med uppgiften att etablera bolaget i Sverige och göra det till en marknadsledande aktör inom sin bransch.

Den 18:e mars tillträdde Jespers som VD för Intertrust i Sverige och efterträdde då Jacob Smed, nuvarande Nordisk VD för Intertrust. Jesper och Jacob har jobbat sida vid sida i 8 år och vi träffade Jesper för att prata mer om företagande och deras viktigaste resurs – medarbetarna.

Intertrust Group är ett ledande globalt företag som leverera expert administrations och management tjänster till sina klienter fördelat över affärsområdena; Corporate, Fund, Capital Markets och Private Wealth Services. Intertrust finns idag i 29 länder fördelat över 41 kontor med över 2,500 anställda.

– Jag tycker det är spännande att arbeta med affärsutveckling, säger Jesper. På Intertrust fick jag en fantastiskt möjlighet att jobba för ett bolag som ville investera i mig och min utveckling. Jag fick möjlighet att skapa ett nätverk och en stor grad av frihet att satsa på det jag tror på för att skapa långsiktig tillväxt och utveckling. Samma strategi har vi för utvecklingen av våra medarbetare och med prestation och förebyggande hälsa vill vi göra likadant, berättar Jesper.

– Allt går hand-i-hand. Välmående företag kan bara må så bra som sina medarbetare gör, säger han. No people, no numbers.

Alla resultat sker över tid!

Hur arbetar ni för att skapa förutsättningar för era medarbetare att prestera till sitt max?

– För att företaget ska gå bra behöver vi även ta hand om välmåendet och stresshanteringen, menar han och fortsätter. Alla hanterar stress på olika sätt och det finns inte en sanning utan många. Vi vill skapa en miljö för våra medarbetare att utvecklas och frodas.

– Vårt samarbete med Fysiotest ger oss en indikator kring hur bolaget och våra medarbetare mår. Vi får ett kvitto och ett planeringsverktyg på vilka saker vi som arbetsgivare kan göra för att få våra medarbetar att må bättre.

– Tillsammans med Fysiotest skapar en individuell plan för varje medarbetare för att på sikt påverka deras hälsa och prestation. Alla resultat sker över tid och man når ett resultat genom att göra något som leder mot det målet regelbundet över tid.

Jesper lyfter även fram andra delar Intertrust arbetar med för att optimera arbetsmiljön och prestationen på deras Sverigekontor.

– Vilka utbildningar, kvalifikationer eller andra kompetenser behöver jag som medarbetare för att mitt arbete ska kännas stimulerande? Det är en väldigt viktig fråga för oss, säger Jesper.

– Vi investerar mycket tid och resurser på innovation kring hur kan vi underlätta varje enskild medarbetares dagliga arbete, berättar han. Ett exempel är hur vi kan automatisera processer så de kan fokusera mer på det som är utvecklande och positivt för individen och företaget.

Lead by exempel

Förutom att regelbundet mäta, analysera och optimera medarbetarnas hälsa, vilka andra initiativ har ni på Intertrust tagit?

– Vårt motto är ”Lead by exempel”. Vi tränar ofta på luncherna och även uppmanar våra medarbetare att dem är fria att gå och träna utifrån hur det passar med deras agenda. Vi tror att våra medarbetare lättare når sina mål om de mår bra, säger Jesper. Bland annat har vi en löpgrupp som tränar en gång i veckan och är regelbundet med i olika välgörenhetsprojekt kopplat till motion och hälsa.

Vad är viktigt för er för att lyckas inom er bransch?

– Vi bygger relationer. Ett ord som är viktigt för oss är ”ownership”, berättar Jesper. Vi står för, både mot klienter och kollegor, att ta ”ownership” i våra relation och våra uppdrag. Vi tar en proaktiv approach för att lösa och hålla koll på våra klientbolag. Och den proaktiva delen går även igen i välmåendet och prestationen.

– Därför arbetar vi långsiktigt och gör skillnad genom att göra små saker vid upprepade tillfällen, vilket kommer resultera i ett positivt slutresultat. Då måste det även vara mätbart, avslutar Jesper.

Vill du läsa mer om Intertrust och deras tjänster? Läs mer på intertrustgroup.se 

author: PO på Fysiotest