20
september
2017

Låt kreativiteten få fötter

Då och då känner vi alla att vi fastnar i gamla tankemönster när nya utmaningar uppstår – både i arbetet eller privat. När vi känner att det är som svårast att hitta en lösning eller när pressen är stor är det lätt att kreativiteten låser sig. Dock kan lösningen på problemet vara enkel såväl som njutbar – nämligen att ta en promenad.

Idag finns mycket forskning som pekar på att regelbunden fysisk aktivitet motverkar både de negativa effekterna av stress samt ökar vårt kreativa tänkande samt förmågan att lösa problem, s.k. exekutiv kontroll.

I ett välkänt experiment vid Stanforduniversitetet deltog 176 st personer i olika kreativitetstester efter att antingen ha promenerat en runda eller enbart ha vilat. Av de 176 deltagarna presterade fler än 80% bättre på testerna när de gjorde dem samtidigt som de promenerade. Och – skillnaden var signifikant. Resultatet förbättrades med 60% hos de som var aktiva när de utförde testerna. 

De förmågor som var mest framträdande var kreativiteten för att komma upp med nya idéer och att ”brainstorma”.

Reflektera gärna över det du precis läst och fundera på hur du kan ta hjälp av det i din vardag? 

Nästa gång du kör fast i ett projekt eller med en problemlösning, prova att ta en promenad och ladda med nya kreativa tankar för att hjälpa dig framåt i rätt riktning.

 

Vill du läsa mer om hur fysisk aktivitet påverkar hjärnan? Då kan vi varmt rekommendera boken ”Hjärnstark” av Anders Hansen, Fitnessförlaget 2016.

author: PO på Fysiotest