Management by Sleep

När du sover bra kan du prestera bra. Fysiotest lanserar ny företagskurs

Bra dagar börjarmed en god natts sömn

Ny forskning visar att rätt anpassad sömn för din dygnsrytm tillsammans med rätt blandning av djupsömn och REM-sömn kan göra dig mer kreativ, produktiv och hälsosam.

I kursen ”Management by Sleep” får du och ditt team under sex veckor tillgång till en världsledande innovation inom sömnanalys som hjälper dig att få ut mer av dig, din hälsa och din prestationsförmåga.

Effekten av sömnbristpå företagen

Idag klassar Världshälsoorganisationen, WHO, sömnbrist som en epidemi.

I Sverige lider omkring en tredjedel av Sveriges befolkning har besvär med sömnen av och till. Ny forskning visar även att sömnbrist leder till ett produktivitetsbortfall med 12%, något som drabbar svenska företag.

Många företag är intresserade av nyckeltal (KPI) för att mäta effektiviteten inom valda delar i bolaget.

När det kommer till medarbetarnas effektivitet finns det många nyckeltal som brukar användas; bland de vanligaste är effektivitet, intelligens, motivation, kreativitet, hur hårt man anstränger sig, samarbetsförmåga, social förmåga och ärlighet.Hos den som sover för lite påverkas överlag alla dessa förmågor, vilket har en indirekt och direkt påverkan på företags förmåga att utveckla verksamheten.

Oura app

Vad innehåller kursen?

Innehållet är baserat på forskning inom sömn och prestation och kommer hjälpa dig att öka ditt medvetande kring sömnens påverkan på dina dagliga val – både på och utanför arbetet. Som företag får ni en gemensam och ökad kunskap kring sömnens effekter på er vardag och era resultat.

Med hjälp av vårt digitala mätinstrument, Oura, får du värdefull, exakt och insiktsfull information om din livsstil och sömn.

Sov bättre. Förbättra din prestation och känn dig upprymd av energi.

Kursens innehåll, ca sex veckor:
Föreläsningen ”Success by Sleep” inleder kursen för ditt företag. Denna kan genomföras digitalt såväl som fysiskt på plats hos er.

Alla medarbetare får tillgång till en egen Oura-ring och daglig feedback från Oura-appen för optimering av sin sömnkvalité. Medarbetarna har även möjlighet att få hjälp av våra företagshälsocoacher.

Kursen avslutas med en gemensam workshop med fördjupning i sömnen för att bibehålla goda sömnvanor samt för att dela med sig av erfarenheter och nya kunskaper i gruppen.

Pris för kursen ”Management by Sleep”:
Vid köp av Oura-ring: 4 995 kr exkl. moms per medarbetare

Vid hyra av Oura-ring: 2 995 kr exkl. moms per medarbetare

Bulb icon
DETTA ÄR

En kurs som riktar sig till företag som vill främja medarbetarnas hälsa och prestation med ett gemensamt projekt.

Translation icon
DU FÅR

Kunskap om hur sömnen bidrar till din hälsa och prestationsförmåga, konkreta tips och verktygen för hur du kan påverka och förändra dina beteenden för att må och prestera bättre.

People icon
FÖR VEM

För dig som företagare som vill skapa en bättre arbetsmiljö med mer utvilade medarbetare som bidrar till att främja företagets långsiktiga resultat och som trivs på jobbet.För varje medarbetare ges möjlighet att skapa nya, mer hållbara sömnbeteenden och lära sig mer om hälsa och prestation i allmänhet och hur du påverkar dessa i synnerhet med hjälp av bra sömn.

Vill du veta mer?

Oura app
Oura app