09
september
2019

Mår personalen bra så mår företaget bra – intervju med Linda Lidberg från Anticimex

Linda Lidberg, platschef för Anticimexs divisionskontor i Helsingborg, tog ett helhetsgrepp om hälsoarbetet och på bara ett år förbättrades företagshälsan avsevärt.
– Mår personalen bra så mår företaget bra, säger hon.

Anticimex, det marknadsledande företaget inom skadedjur, husbesiktningar och brandskydd, är en av de som tagit hjälp av Fysiotest för att förbättra hälsan hos medarbetarna. Anticimex i Helsingborg, med femtiotalet medarbetare, inledde sitt hälsoarbete med att låta varje medarbetare göra en digital utvärdering av sin egen hälsa.

Baserat på den samt en rad hälsotester fick sedan var medarbetare en egen hälsoplan med åtgärder anpassade för just dem. I analysen för hela företaget såg Linda och ledningsgruppen ett antal punkter som de tillsammans kunde utveckla, något Linda berättar mer om när vi träffar henne för att prata mer om deras framgångsrika utveckling.

– När jag började prata om hälsoprojekt på vårt kontorsmöte så var det många som efterfrågade klassisk företagshälsovård, säger Linda. Men efter att ha undersökt olika möjligheter så fastnade vi i den lokala ledningsgruppen för Fysiotest. Deras upplägg med hälsotester och individuell coaching kändes modernt med fokus på långsiktighet baserat på individens egna förutsättningar och mål.

Kan vi bara bidra till att inspirera och stödja någon/några att ta små steg mot en hälsosammare och mer hållbar livsstil så är det värt det

Vilken har varit er största utmaning inom hälsa för era medarbetare?

– Att få med alla, framförallt på våra träningspass samt att övertyga om att det är en grymt bra förmån det vi gör, säger Linda. Men kan vi bara bidra till att inspirera och stödja någon/några att ta små steg mot en hälsosammare och mer hållbar livsstil så är det värt det.

Vi arbetar 120 timmar mer per månad trots att vi lägger tid på träning!

Hur arbetar ni för att skapa förutsättningar för era medarbetare att både må och prestera så bra som möjligt?

– Vi försöker att ha en arbetsplats som är flexibel, i den mån det går, och som därmed bidrar till att skapa en bra balans mellan arbete och fritid, berättar Linda.  Vi har nu under två års tid dessutom haft stort fokus på friskvård och att skapa regelbundna tillfällen där alla ges möjlighet att träffas, fortsätter hon. Eftersom flertalet medarbetare utgår hemifrån och arbetar ute på fält dagligen ges annars inga naturliga tillfällen till att träffa sina kollegor.

Linda Lidberg från Anticimex

– Under 2018 började vi addera träning på arbetstid – utöver satsningen med hälsotester, berättar Linda. Vi började i liten skala med att erbjuda två olika träningsformer i anslutning till kontorsmötet under en gång på våren och en gång på hösten.

– Detta var mycket uppskattat av många medarbetare medan andra var mer skeptiska till en början. Trots viss skepsis så beslutade vi i vår lokala ledningsgrupp att testa regelbunden träning på arbetstid och i januari 2018 körde vi igång med fredagsträning på Filborna Arena här i Helsingborg.

– Upplägget innebär att vi köper ett cirkelpass med en specifik instruktör varje vecka. Varje fredag kl. 7:30 tränar alla som anmält sig till ett pass tillsammans  och sedan äter vi gemensam frukost på kontoret innan alla ger sig iväg ut på dagens planerade uppdrag. För att få det att fungera med vår verksamhet så får man anmäla sig innan perioden drar igång men skulle man vilja hoppa på mitt i perioden så löser vi det.

Spännade! Har ni gjort några andra förändringar?
– Vi har även infört nyttigare fika. När jag tog över kontoret fanns det dagligen färskt bröd – och då mestadels franskbröd – marmelad och annat pålägg på kontoret. Detta tog jag bort ganska fort och numera har vi alltså en ”gottefrukost” i veckan där det finns både mörkt och ljust bröd att välja mellan samt utöver pålägg även ägg och grönsaker. Vi har också utökat våra fruktkorgar så att det alltid finns en frukt att tillgå på kontoret, säger Linda.

– Sedan hösten 2017 har vi också en personalaktivitet under våren och hösten. Det har varit allt från bowling och go-kart till grisfest och After Work på stan hittills. Det är viktigt att ha kul tillsammans med sina kollegor.

Mår personalen bra så mår företaget bra!

Vilken effekt har det blivit för er?
– På individnivå har vi många medarbetare som verkligen förbättrat sig på de parametrar som mäts två gånger om året i samarbetet med Fysiotest. Det är också många som, tack vare den individuella coachningen, har gjort livsstilsförändringar som har bidragit till en bättre hälsa. Detta har vi kunnat utläsa i rapporterna som vi får efter varje testtillfälle och det märks också i snacket som sker i fikarummet, säger hon.

– Vad gäller fredagsträningen så har vi bara kört en period hittills, jan-maj 2019, men när vi har följt upp sjukfrånvaron och jämfört denna period med samma period 2018  så har den minskat markant!

– Minskningen är så markant att trots att vi i snitt har varit 20 personer som tränat varje vecka under denna period – och vi räknar bort två timmar per person och träningstillfälle –  har vi tjänat i snitt cirka 120 timmar per månad! Dvs vi arbetar 120 timmar mer per månad trots att vi lägger tid på träning, berättar Linda. Detta tycker jag är helt fantastiskt!

– När vi nu påbörjar vår andra träningsperiod som kommer att pågå enligt samma koncept under sep-dec 2019 hoppas jag givetvis att trenden fortsätter och att jag kommer att kunna plocka fram likvärdig statistik även för höstmånaderna.

– Det som jag inte hade räknat med eller förväntat mig när vi drog igång fredagsträningen var att medarbetarna skulle utrycka så mycket positiva kommentarer kring att träningen bidrar så mycket till att stärka gemenskapen och att det även är allt runtomkring som förstärker upplevelsen; uppladdningen innan passet, snacket i omklädningsrummet, diskussioner kring träninsgvärken osv.

– Under de två år jag har drivit detta friskvårdsprojekt så har vi också kunna se förbättrade resultat på våra medarbetarundersökningar trots att vi befinner oss i en stor förändringsprocss i organisationen vilket känns väldigt roligt.

– Jag kommer fortsätta att ha fokus på friskvård då jag är övertygad om att det lönar sig. Mår personalen bra så mår företaget bra, avslutar Linda.

author: PO på Fysiotest