21
juni
2017
fysisk aktivitet

Mirakelkuren för preventiva hälsoinsatser – fysisk aktivitet

Under uppväxten fick många av oss höra att vi skulle vistas utomhus, äta upp våra grönsaker på tallriken och gå och lägga oss i tid. Var det mantrat något du ofta fick höra som barn? Om du fick det fick du även bra och viktiga verktyg kring hur du kan skapa ett långt och friskt liv. För just dem tre råden är alla avgörande för ditt välbefinnandes, tillsammans med att hantera din kroppssammansättning och stressnivå samt undvika rökning.

Forskningen kring fysisk aktivitet och dess effekter på hälsan är i ständigt fokus för många men i detta inlägg vill vi lyfta fram fysiska aktivitet som den mirakelkur den är som förebyggande åtgärd för just ett långt och friskt liv. Ett liv där du har energi och ork att göra det som betyder mest för just dig.

Nya utmaningar inom dagens samhälle

Medellivslängden för män och kvinnor i Sverige från 1915 fram till 2013.
2013 var medellivslängden 83,71 år för kvinnor och 80,09 år för män.*

Främsta dödsorsak då: Åldersrelaterade sjukdomar, spädbarns­dödlighet samt infektioner.

Dödsorsak nu: Hjärtkärlsjukdomar samt tumörer.

http://ki.se/forskning/fakta-halsosamt-aldrande

Under det senaste århundradet har det skett en markant ökning av medellivslängden i Sverige tack vare levnadsvanor- och bekvämligheter (som förbättrad hygien och tillgången av rent vatten) samt läkarvård (både vid akuta behov men även inom medicin).

Idag är dem främsta dödsorsakerna hjärtkärlsjukdomar och tumörer. Till stor del är dessa kopplade till vår förändrade livsstil och de utmaningar denna för med sig i form av ökat stillasittande samt låg fysisk aktivitet. Den största delen av befolkningen i världen lever idag i länder där övervikt tar fler liv än svält enligt WHO. I världen dog 2015 4 miljoner människor till följd av ett för högt BMI.* *

En av de mest kraftfulla förändringarna vi kan göra och få in i vår livsstil, som förebygger cancer, hjärtkärlsjukdomar, diabetes samt depression, är fysisk aktivitet. 

”I enkätundersökningar uppger 65 procent av medelålders svenskar att de är aktiva minst 30 minuter om dagen fem dagar i veckan. När Hjärt-Lungfonden kontrollerade detta med hjälp av accelerometrar visade det sig att endast 7 procent nådde upp till de 30 minuterna.” ***

Små förändringar gör stor skillnad

Enligt Folkhälsomyndigheten rekommenderas, för att främja hälsa, minska risk för kroniska sjukdomar, förebygga för tidig död samt för att bevara eller förbättra fysisk kapacitet, att alla äldre än 18 år är fysiskt aktiva, med måttlig intensitet, minst 150 minuter i veckan. Det motsvarar ca 21,5 minuter/dag i ett tempo där du upplever en ansträngningsnivå på av ca 6-8 på en uppskattad skala mellan 0-10. Ett tempo där du känner att pulsen ökar och du till och med känner dig lätt svettig.

Du kan med fördel sprida ut din aktivitet under veckan, vilket kan vara en stor fördel för att minska risken för skador eller svårigheter med återhämtningen.

Fysisk aktivitet, med en medel- till hög intensitet, har även visat sig motverka depression då vi får ett påslag av lyckohormoner, s.k. endorfiner, efter träningen. Regelbunden fysisk aktivitet påverkar även vår förmåga att koncentrera oss, reducera stressnivåer samt förbättra vårt minne.

Som ett komplement till konditionsträning rekommenderas även styrketräning för dem stora muskelgrupperna minst två gånger per vecka. Rekommendationerna gäller alla från 18 årsålder, men för personer över 65 år rekommenderas även balansträning.

Små förändringar ger stor avkastning över tid. Ingen kan göra allt, men alla kan vi göra något. Oavsett förutsättningar har vi alla möjlighet att påverka vår livskvalité på olika sätt genom att göra aktiva val. Vad kan du göra i din vardag för att öka din fysiska aktivitet, och på så sätt minska den tid du är inaktiv?

Vinster med fysisk aktivitet för vuxna

Det finns starka bevis och samband som visar att aktiva människor har:

  • Minskad risk för förtida död. Detta genom att effekterna av fysisk aktivitet reducerar risken för hjärtkärlsjukdomar, stroke, högt blodtryck, diabetes typ-2, olika former av cancer samt depression.
  • Löper minskad risk att drabbas av skador i skelettet genom att detta stärks genom stötbelastning.
  • En högre nivå av konditionsförmåga och styrka, vilket påverkar livskvalitén såväl som förmågan att utföra vardagliga sysslor, inom både privat- och arbetsliv.
  • En större möjlighet att nå en hållbar vikt med en sund kroppskomposition.

Summering

Att vara fysiskt aktivt är något bland det bästa du kan göra för din hälsa, och för din upplevda livskvalité. Genom att välja aktivitet i din vardag, och följa barndomsråden kring att äta upp dina grönsaker och sova ordentligt, gör du stor skillnad för din hälsa, nu och i framtiden. Mirakelkuren vi alla söker efter finner vi inte i något piller – vi hittar den genom fysisk aktivitet som hjälper dig må bra, minska risken för kroniska sjukdomar och öka din livslängd.

Källor:

* http://ki.se/forskning/fakta-halsosamt-aldrande
** https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/06/15/sa-manga-dodsfall-kopplas-till-overvikt-och-fetma
*** Will-Berggren, Gustav. 2017. Motion bör ge rätt till skatteavdrag. Dagens Industri. Hämtad 2017-06-20.

author: PO på Fysiotest