Hur många hälsosamma år vill du ha?


Ta kontroll över din framtida hälsa.

Ett Nightingale Test ökar dina chanser till många friska år. Med hjälp av ditt blod får du en omfattande bild av ditt hjärta, ditt sinne, ditt immunförsvar och din ämnesomsättning. Ovärderlig kunskap som ökar dina chanser till många friska år. Oavsett om du bör jobba med din kost, din motion, din sömn eller dina stressnivåer, kommer detta test guida dig till ditt framtida bästa JAG.

Svaren finns i ditt blod

Från ett enkelt blodprov, som du tar själv, kommer vår teknologi att förflytta dig in i din framtid och ge dig en uppskattning av antalet friska år i ditt liv.

 

Baserat på hundra tusentals blodprover, hundratals publikationer och unik test-teknologi, kan du se din framtida hälsa, olik all annan teknologi.

 

Ta kontroll över din framtida hälsa idag.

Nå ditt mål med vår coaching

I paketet ingår, förutom själva testet, ett 15 minuters samtal med en av Fysiotests erfarna coacher där ni, utifrån dina testresultat och dina målsättningar, fördjupar er i hur du kan skapa hållbara vanor i din vardag som leder till ökat välmående och hållbar prestation.

Köp ditt paket här

Friska år

Friska år är den uppskattade ålder som du sannolikt kommer att leva till innan du drabbas av en sjukdom som avsevärt försämrar din livskvalitet. Upp till 80 % av de vanligaste sjukdomarna kan förebyggas genom att du gör hälsosammare val i ditt dagliga liv.

 

Bland de personer som vi har testat lever den genomsnittliga kvinnan 78 hälsosamma år och den genomsnittliga mannen 74. Personer med den mest ohälsosamma livsstilen förväntas dock ha upp till 20 hälsosamma år färre än genomsnittet – och personer med den hälsosammaste livsstilen upp till 20 hälsosamma år fler än genomsnittet. Skillnaden kan uppgå till 40 hälsosamma år.

 

Oavsett om du ändrar din kost, motion, sömn eller stressnivå kommer Healthy Years att fungera som din guide för din framtida hälsa.

Hjärtat

Förbättra hjärthälsan och minimera risken för hjärtsjukdomar med våra unika resultat.

 

Resistens mot hjärtsjukdomar – Din kropps förmåga att undvika hjärtsjukdomar på lång sikt jämfört med personer som du.

 

Hjärtålder – Din nuvarande hjärthälsa jämfört med din faktiska ålder.

Sinnet

Mental Elastisitet visar dig din förmåga att undvika svår depression och ångest jämfört med människor som du.

Immunitet

Stärk ditt immunförsvar med hjälp av våra mätvärden.

Immunresiliens – Din kropps förmåga att bekämpa en allvarlig infektion jämfört med personer som du.

Immunålder – Din nuvarande immunitetsnivå jämfört med din faktiska ålder.

Metabolism

Diabetesresistens berättar om din kropps förmåga att undvika typ 2-diabetes på lång sikt jämfört med personer som du.

Typ 2-diabetes är en vanlig metabolisk sjukdom som uppstår när du inte kan kontrollera din blodsockernivå.

Bidragsgivare

Blodtestbidrag används för att beräkna dina hälsoresultat. 

Blodprovets bidragsgivare är kolesterolbalans, fettsyrabalans, fettsyra i kosten, låggradig inflammation och metabolisk effektivitet.


Livslång hälsa

Till livslång hälsa

Att hålla sig frisk är en av de viktigaste prioriteringarna i människans liv. Men det är något som vi lätt glömmer bort när vi inte behöver oroa oss för det. Det är tills vi blir sjuka och omprioriterar vårt liv och sätter hälsan först. Hälsa är något som alltid bör finnas med oss, oavsett om vi är friska eller sjuka, den definierar vår resa genom livet på flera sätt.

Hälsa är personligt

Vi kan inte kontrollera allt, men hur vi väljer att leva våra liv har stor betydelse för vår hälsa. Att leva hälsosamt handlar inte om att förändra vår livsstil till något som vi hatar, utan snarare om att göra informerade, hållbara val som hjälper oss som individer att njuta av ett hälsosamt liv längre.

Det är inte bara personligt

Livet sker inte isolerat. Vi är viktiga för våra närmaste och våra närmaste är viktiga för oss. Vår hälsa definierar inte bara vår personliga resa genom livet, utan den har också stor inverkan på andras resor. Att njuta av ett långt och hälsosamt liv är bra, men att dela det med andra är ännu bättre

I slutändan handlar hälsan om oss alla.

Att försöka leva ett hälsosamt liv bidrar till att bygga en bättre värld. När vi är friska kan vi göra de saker vi älskar bättre. Och när vi gör de saker vi älskar tenderar vi att inspirera människor i vår omgivning. Genom att uppmuntra varandra kan vi föra världen framåt mot en riktning där alla kan ha livslång hälsa.

Byggstenarna för förebyggande hälsa

Vi fokuserar ofta på vårt nuvarande hälsotillstånd, men om vi är friska i morgon är det avgörande för hur länge vi kan vara friska. För att hålla sig frisk krävs det därför att vi kan förutse framtiden. Livslång hälsa kräver att vi vet vart vi är på väg innan vi kommer dit.


En datarevolution

Det börjar med bättre data. Nightingale Healths egenutvecklade blodprov analyserar en mängd olika molekylära data från ett enda blodprov. Med mer data kan vi bättre fånga den underliggande biologin för vanliga livsstilssjukdomar. Enbart molekylära data räcker dock inte till. Vår tillgång till världsledande hälsodatabaser har gjort det möjligt för oss att koppla samman de data vi mäter från blodprover med verkliga hälso- och sjukdomsresultat. Med den här kombinationen kan vi avslöja sjukdomsriskutvecklingen i ett tidigt skede och hjälpa människor att vidta förebyggande åtgärder i tid.

Stärka människor

Vi måste bygga avancerade hälsoverktyg för människor. Traditionella biomarkörer är utformade för att vara verktyg för sjukvårdspersonal. För oss andra är slutmålet med hälsoverktyg att få fler friska år. Därför ger Nightingale Healths hälsometri en förståelse för våra friska år och framtida sjukdomsrisker, i stället för att vara oskiljaktiga hälsoparametrar. Genom att vidta åtgärder och följa utvecklingen med begripliga, verkliga hälsokontroller kan alla ta mer kontroll över sin hälsa. Detta är början på ett globalt förebyggande hälsosystem, och alla är välkomna att delta.

Demokratisering av hälsan

Ett förebyggande hälsosystem där alla kan få mer kontroll över sin hälsa fungerar bara om vi tar bort begränsningarna i tillgången. Det gör vi genom att möjliggöra blodprovstagning i hemmet eftersom det är där vårt liv och våra livsstilsval äger rum. Men det är inte bara det. Vår teknik ger också en låg prisnivå som möjliggör årliga kontroller och kontinuerlig uppföljning av den personliga hälsan. Dessa möjligheter kommer att demokratisera hälsan och skapa grunder för mer jämlika hälsomöjligheter.