31
maj
2018

Ny studie avslöjar sambandet mellan specifik fettfördelning och metaboliska sjukdomar

Specifika mönster av fettfördelning är kopplade till förekomsten av kronisk hjärtsjukdom och typ 2-diabetes enligt en ny studie publicerad Obesity.

De nya resultaten går långt över vad som kan beskrivas enbart med kön, ålder, livsstil, BMI eller en enda fettmarkör och har potential att kraftigt påverka hur metaboliska förhållanden kommer att förebyggas och hanteras i framtiden.

Läs mer om hur fettfördelningen påverkar vår hälsa här

author: PO på Fysiotest