19
september
2018

Ny utbildning för att motverka framtida sjukdom med fysisk aktivitet

Aldrig har träning och fysisk aktivitet varit så omtalat som just nu. Det går att läsa om effekterna av en aktiv livsstil varje dag i media. Ofta förknippar vi träning med prestation eller hur den påverkar vårt utseende men mer och mer börjar också begreppet ”medicinsk träning” att användas. ”Hur kan vi förebygga, mildra och motverka sjukdom genom att välja fysisk aktivitet?”, det är det The Academys lic. medicinsk tränarutbildning vill fokusera på.

Området är aktuellt eftersom allt fler drabbas av hjärtkärlsjukdomar, diabetes, övervikt, fetma, artros och stressrelaterade diagnoser. Forskningen visar att de här diagnoserna kan förebyggas, mildras och motverkas med fysisk aktivitet och träning – om den är rätt anpassad för just den personens diagnos, förutsättningar och mål. Vilka råd som gäller beror till stor del på vilken utmaning personen har; träning för en person med utbrändhet kan skilja sig stort från träning för en person som lider av diabetes typ-2. Kärnan i medicinsk träning är att ta in alla dessa aspekter och anpassa träningen utifrån varje unik individs förutsättningar.

De senaste åren har informationen kring hur fysisk aktivitet påverkar och förbättrar vår hälsa ökat. Vi känner hittills inte till något annat som har lika stor och positiv effekt på vår hälsa som fysisk aktivitet. Samtidigt ser vi en stor ökning av sjukskrivningar på grund av bland annat psykisk ohälsa. 

– Utebliven rörelse verkar vara det allra största hotet mot vår hälsa, säger Martin Tunhag, en av utbildarna på utbildningsföretaget The Academys linje för Lic. Medicinska tränare.

Vi ser tränare som en viktig och behövd yrkesroll i dagens samhälle

The Academy har utbildat personliga tränare sedan 1999. De vill med utbildningen till medicinsk tränare möjliggöra en utveckling av tränaryrket.

– Vi ser tränare som en viktig och behövd yrkesroll i dagens samhälle. Med rätt kompetens kan tränare göra stor skillnad på både samhälls- och individnivå, säger Christina Sivertsson på The Academy. För att det ska ske i ännu större utsträckning än idag ser vi fortsatt kompetensutveckling som ett viktigt verktyg.

– Det behövs för att kunna möta den förändrade kravbilden från de som söker sig till en tränare. Det känns också viktigt för oss på The Academy att vi medverkar till att all den evidens som finns kring träning som medicin kan användas av så många som möjligt i praktiken. Därför har vi sedan 2016 arbetat med att utveckla utbildningen medicinsk tränare. Den 8 september i år startade vi vår fjärde utbildning, berättar hon.

Utbildningen är en vidareutbildning i att skapa individanpassad livslång träning med helhetsperspektiv och hänsyn till en diagnos/diagnoser

Utbildningen är framtagen i samarbete med Michail Tonkonogi, professor i medicinsk vetenskap, och Carita Lesche, naprapat och specialist inom rörelseanalys.

– Utbildningen är en vidareutbildning i att skapa individanpassad livslång träning med helhetsperspektiv och hänsyn till en diagnos/diagnoser, säger Michail Tonkonogi.

På utbildningen arbetar även Jessica Norrbom, medicine doktor och personlig tränare, Nils Edelstam, leg läkare, Hanna Åberg, leg. sjuksköterska och medicinsk tränare och Martin Tunhag, personlig och medicinsk tränare. Carl-Johan Sundberg, professor på KI, finns med som gästföreläsare. De är alla eniga om att träning är medicin.

– Har en medicinsk tränare samma funktion som en fysioterapeut/sjukgymnast? Svaret är nej, säger Michail. En medicinsk tränare utbildas för att arbeta med att förebygga och motverka ohälsa genom träning. Fysioterapeuter, naprapater och liknande kompetenser utbildas primärt för att arbeta med att diagnosticera, behandla och träna i rehabiliteringssyfte.

– En fysioterapeut/sjukgymnast är legitimerad och arbetar oftast inom sjukvården. En tränare verkar inom friskvården. Tanken är att det ska vara två olika roller som i samarbete med varandra kan ge människor tillgång till spetskompetens inom ett större område.

Idag finns det ca 60 utbildade medicinska tränare i landet. Många av dem har redan medverkat till fantastiska resultat ur hälsoperspektivet hos sina tränande.

Här delar Martin med sig av sina bästa generella tips för din egen fysiska aktivitet och träning: 

  • Gör det enkelt, tänk att det allra viktigaste är att du rör på dig dagligen på något sätt. Variera din träning med saker du tycker är kul och saker som utmanar dig.
  • Skapa samtidigt rutin för att ha rörelse i din vardag. Cykla eller gå till jobbet om möjligheten finns, låt dina barn ta sig till idrotten/skolan i rörelse. Undvik stillasittandet genom att variera din arbetsposition. För varje gång du rör dig kan du köpa lite extra livstid och välmående.
  • Undvik förbud. Min erfarenhet säger att de vildaste hundarna är de som alltid är kopplade. Likadant funkar det i många fall för oss människor. Förbud mot olika livsmedel leder ofta till ett större sug. Hitta istället en balans med allt gott livet har att erbjuda, lagom är bäst, menar Martin.
  • Ät och träna på ett sätt du kan tänka dig att göra minst 50 år framåt. En hälsosam livsstil handlar om att hitta en vardag du trivs med, där du själv känner att du kan styra hur du ska må. Allra viktigast är långsiktigheten.

Ät och träna för hela livet så blir det hållbart, avslutar Martin.

author: PO på Fysiotest