10
januari
2017

Ökad hälsa och stärkt varumärke genom att förstärka medarbetarnas välbefinnande

Organisationer och företag som hjälper sina medarbetare att utveckla sitt välbefinnande, både på och utanför jobbet, ser bättre affärsresultat. Det är insats och ett förhållningssätt som stärker företag på många plan. Något som är bevisat i ett flertal studier och undersökningar.

 

 

Livsstil och arbetsrelaterad ohälsa står för en signifikant del av den totala kostnaden inom sjukvården i Sverige idag. Därtill ökar sjukskrivningar beroende på stressrelaterade faktorer kraftigt.

Kostnader för ohälsa består inte enbart av de direkt kopplade utgifterna för medarbetarens frånvaro, utan även av dolda kostnader i form av nedsatt produktivitet eller ersättning för tillfällig arbetskraft.

 

 

Vårt syfte är att på ett inspirerande och vetenskapligt sätt bistå individer och företag i att förebygga och motverka ohälsa samt att skapa medvetenhet om den individuella hälsan och dess förutsättningar.

Genom ett långsiktigt samarbete skapar vi en stark bas med kontinuitet för Health Management Program.

author: PO på Fysiotest