+46 (0) 431 - 36 98 66

Om Fysiotest

Vår vision: Att genom förebyggande hälsoinsatser bidra till att människor upplever livskvalitet och lever sina liv friskare och längre.Vår omvärld.

Våra gemensamma hälsoutmaningar

Idag vet vi att ca 80% av alla sjukdomar 
kan förebyggas genom 
en hälsosam livsstil. Samtidigt ökar medvetenheten om att förebyggande hälsoinsatser bidrar till friskare människor ökar. Genom förebyggande hälsoinsatser kan vi minska trycket i sjukvården, samtidigt som det ger stora vinster för individen, företagen och samhället i stort.

  • Enligt WHO är dåliga matvanor numera den största riskfaktorn för att dö i förtid i Sverige. Bara en tiondel av svenskarna äter hälsosamt.
  • 46% av svenskarna i yrkeslivet har en hälsofarligt dålig kondition.
  • Kostnaden för sjukskrivningar i Sverige uppgick till ca 62 miljarder kronor för 2017.
  • Psykisk ohälsa utgör ca 46 procent av alla pågående sjukskrivningar i Sverige och ökade med 129 procent från juni 2011 till halvårsskiftet 2017.

Vi är Fysiotest.

Improved well-being, improved performance.

Fysiotest hjälper företag att analysera sina medarbetares hälsa i förebyggande och prestationshöjande syfte. Vi ger individuell coachning inom näring, träning och andra livsstilsrelaterade faktorer så att varje medarbetare får kunskap om sina individuella livsmål och förståelse för hur man hjälper sig själv i strävan att nå balans i en allt mer stressig vardag.

 

Varje medarbetare får också ett vetenskapligt framtaget nuläge för olika hälsoparametrar. För arbetsgivaren skapas ett underlag för att på ett effektivt sätt kunna rikta individuella friskvårdsinsatser som ger besparingar för företaget och välmående hos medarbetarna.

 

Fysiotests koncept har skapats i samarbete med olika forskare, läkare och sakkunniga experter från ett flertal olika områden under många år.

Vår ambition.

En innovativ samarbetspartner

Vi ska vara det naturliga valet för organisationer, företag och individer som vill uppnå ett bättre hälso- & prestationstillstånd. Genom noggrann diagnostisering och en effektiv rådgivning gör vi skillnad för de som anlitar oss.

 

Fysiotest ska på ett tydligt och enkelt sätt hjälpa, inspirera och vägleda organisationer, företag och individer mot bättre hälsa och prestation genom marknadsledande diagnostik och rådgivning.

 

Det är vårt löfte. 

Läs mer om vår företagshälsovård här