Psykisk (o)hälsa – verktygslåda för att må bra!

29 januari 2020
Idag är sjukskrivningar ett stort problem och ett ämne som varit centralt i samhällsdebatten under de senaste åren. I takt med att samhället förändras har även orsaken till sjukskrivningar ändrats där sjukskrivningar som beror på psykisk ohälsa ökat från 30% till 48% under de senaste tio åren. Det har lett till att psykisk ohälsa idag är ett ämne som är högst aktuellt – på alla nivåer i debatten – och som vi alla behöver ta krafttag kring för att hjälpas åt att lösa.
Genom att arbeta förebyggande för vår hälsa kan vi komma åt de många sjukskrivningarna samtidigt som vi kan hjälpa inte bara individen som drabbas, utan även företagen och samhället i stort. Under 2019 uppgick kostnaden för sjukskrivningar relaterad till psykisk ohälsa  till hela 64 miljarder kronor i Sverige för ett enda år.

Den 19:e mars anordnar Sydsvenska Handelskammaren ett evenemang tillägnat psykisk ohälsa, en utmaning som drabbar både individen, företagen och samhället i stort. 

Under en eftermiddag fördjupar vi oss inom området och får lyssna till inspirerande föreläsare – allt för att ditt företag ska kunna hitta en verktygslåda för att få företagets medarbetare att utvecklas och må bra!

Vi på Fysiotest är inbjudna och kommer hålla i föreläsningen ”Nycklarna till ett framgångsrikt hälsoarbete”.

Under föreläsningen kommer vi prata om:
  • Hur kan en satsning på god hälsa spara pengar?
  • Vilka faktorer är viktiga för att skapa ett hållbart och långsiktigt hälsoarbete?
  • Lär dig om hur du främjar välmåendet och därmed prestationen hos dina medarbetare.

Läs mer och boka din plats här.

author: PO på Fysiotest