21
augusti
2019
psykisk ohälsa

Stora summor att spara genom att fånga upp psykisk ohälsa

Idag står psykisk ohälsa bakom nästan hälften av alla pågående sjukskrivningar enligt Försäkringskassan. Mellan juni 2011 till halvårsskiftet 2017 ökade antalet sjukskrivningar kopplade till psykisk ohälsa med 129 procent.

Johan Rudborg, med lång erfarenhet av högre befattningar inom multinationella företag och som VD med personalansvar, blev själv vid sekelskiftet sjukskriven för utmattningssyndrom. Efter att ha tagit en paus under en tid började Johan intressera sig för vad som fick medarbetare att göra det där lilla extra – och tvärtom, samt ledarskap. Sedan detta har han nu i 18 år arbetat som ledarskapscoach, hälsostrateg och hälsoekonom.

Hur mycket kostar psykisk ohälsa samhället och våra företag?
– Den största kostnaden för arbetsgivaren är inte sjukfrånvaron, utan istället sjuknärvaron. Alltså den tid den stressade medarbetaren finns på arbetsplatsen, säger Johan. Forskning visar att en person som upplever skadlig stress förlorar mellan 9 % och 30 % i produktivitet. Effekten av detta är förstås olika beroende på om det till exempel är en chef eller medarbetare med säljansvar eller en administratör, menar han.

Hur kan man som ledare förebygga att sina medarbetare bränner ut sig – och vilka är, enligt dig, nyckelfaktorerna att tänka på för att motverka psykisk ohälsa?
– Det bästa man kan göra är att se till att ha en sund företagskultur, säger han. En företagskultur där vi pratar med varandra, uppmärksammar varandra och har kunskap om hur vi påverkas av stress samt metoder att sätta in när stressnivån blir alltför hög, berättar Johan.

– Undvik ”matcho-kultur” där man jobbar alla tider på dygnet och arbetar långa dagar utan balans med privatlivet.

Hur hanterar du din egen stressnivå? Vilka är dina bästa må-bra-knep?
– För min egen del har jag numera god koll på min egen stress, säger han. Dels har jag kommit fram till en lagom arbetsmängd, vilken jag sällan överstiger. Dels har jag god kännedom om min hjärnas och min kropps signaler då jag upplever stress, varvid jag vet vad jag behöver göra för att motverka denna.

– Jag skulle önska att alla hade den möjligheten och den insikten om sig själva. Det skulle öka livskvaliteten i samhället i stort, avslutar Johan.

author: PO på Fysiotest