Fysiotest - din strategiska hälsopartner

Företag som mår bra är företag som går bra - och allt börjar med medarbetarna.

Strategi & Kultur

"Kultur äter strategi till frukost" - Peter Drucker.
Företagen som har en tydlig mål och strategi med sitt hälsoarbete och skapar en hållbar hälsokultur ger ramar till medarbetarna att gör det samma.
Friskare tillsammans är alltid roligare!

Hälsoanalyser

Grunden att kunna sätta strategi mot sina mål är att veta nuläget.
Hur mår jag, hur mår personalen? Vi gissar inte -vi mäter!
Denna data ligger som grund för strategin mot målet.

Medarbetarundersökningar

Inspiration & aktiviteter

Kulturen sitter i väggarna, både hos företaget och hemma.
Vi har samlat några inspirerande paket som stöd på vägen.
Gör en kortare insats eller välj verktyg som stödjer dina val varje dag.

Läs mer

Vill du veta mer?