07
oktober
2016

Vi måste veta innan vi kan förändra – del 1 av 2

I AstraZenecas tidigare lokaler i Södertälje finns Fysiolabbet, ett holistiskt tänkade företag för hälsoutvecklande insatser mot företag, föreninger, elitidrott och privatpersoner. Jonas Alwin, kost- & hälsokonsult och grundare till Fysiolabbet, driver testcentret med mottot “Att mäta är att veta”.

– Lokalerna är idealiska för Fysiolabbet, säger Jonas Alwin.
Vi kan reglera luftomsättning, syrehalt och temperatur helt utifrån vad vi önskar uppnå för typ av miljö, berättar han vidare när frågan om testlabbets utformning kommer upp.


”Att mäta är att veta.”
– JONAS ALWIN

Jonas började sin egen hälsoresa 2001 men saknade ett helhetsgrepp över de fystester han själv letade efter.

– Jag ville ha hjälp med att mäta mina värden för att ta reda på min kropp mådde, säger Jonas och berättar att han saknade någon som tog ett helhetsgrepp kring hälsan.
I samband med detta började Jonas, i grunden kock och sommelier, utbilda sig till lic. kost och träningskonsult och via STAC-elittränarutbildning. Längs sin utbildningstid har Jonas även kompletterat med en rad utbildning, bl a inom kroppssammansättning och blodtester.

– Vi screenar, mäter, testar, tar prover, behandlar, utvärderar och samlar information ur alla aspekter som påverkar din hälsa och prestation i livet. Utifrån det bygger vi designade hållbara tränings- mat- och livsstilsprogram, berättar Jonas.

Med hjälp av detta arbetssätt vill Fysiolabbet knyta an till ett holistiskt synsätt på hälsa.
– När man kommer till mig får man ett nuläge, säger Jonas. Det nuläget är egentligen bara en start på hur du kan göra en förändring, fortsätter han. Det man inte vet, det kan man inte säga någonting om och det kan även skada vår klient.

”Vi kan inte springa ifrån vårt genetiska arv med miljontals år av evolution.”
– JONAS ALWIN

På Fysiolabbet möts motionärer såväl som elitidrottare för att göra olika fystester inför en livsstilsförändring eller en specifik tävlingsprestation. En annan stor kundgrupp är även företag som följer upp det konternuerliga hälsoarbetet tillsammans med Fysiolabbet.
Vi skräddarsyr lösningar och ger dem en större kunskap mat och hälsa, berättar Jonas.

Många kunder kommer till oss för att göra någonting åt sin hälsa och få en bestående livsstilsförändring, fortsätter han.

– Vi lever i de snabba kickarnas tid och är vana vid att få feedback snabbt. Vi kan inte springa ifrån vårt genetiska arv med miljontals år av evolution. Kroppen är inte lika snabb som hjärnan är, utan vi måste ha tålamod när vi gör en förändring i vår livsstil, berättar Jonas.

Det tar ett år per tioårsperiod du misskött dig brukar jag säga. Långsiktighet är det enda kroppen kan ta till sig, fortsätter Jonas.

Fysiolabbet, som drivs av Jonas Alwin tillsammans med hans kollega Stefan Yderström, har som ambition växa i den takt konceptet tillåter för att hela tiden säkerställa högsta kvalité på de tester och prover som tas.

Alla våra kunder genomgår en kroppsammansättningsmätning, tar blodprover och anpassade tester baserat på vilket syftet är, säger Jonas.

Löpanalyser via Motionmetrics, cykeltester med Cyclus2 eller rörelsescreening via STACK-metoden och dess 19 mätpunkter är tester Fysiolabbet arbetar med. Utöver det finns även möjlighet till metabolisk screening och näringsmedicinsgrundundersökning.

”Vi måste veta innan vi kan förändra. ”
– JONAS ALWIN

Innan våra klienter börjar tränar börjar dem med ett anpassat program baserat på testerna. Därefter börjar vi ge ut ordentliga träningsråd när kroppen är säker att belasta, berättar Jonas.

– Jag kan ge dig mätresultat om din hälsa, men det är du som med din målmedvetenhet och motivation gör förändringen. Jag ger klienten de bästa förutsättningarna med kunskap om personens kropp och kunskap om vad denne bör äta.

– När vi vet har vi mycket större chans att påverka. Så som du levt har skapat dina värden fram till idag, säger Jonas. Vi måste veta innan vi kan förändra.
Vill du läsa mer om Fysiolabbet?
Välkommen att besöka deras hemsida.

author: PO på Fysiotest