Integritetspolicy


Här kan du läsa mer om hur vi behandlar persondata och information.Fysiotest värnar om din personliga integritet och genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och regler för dataskydd. Vi lagrar endast information som är relevant för att du som vår kund skall kunna erhålla bästa möjliga service.


Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer sedan den 25 maj 2018. Förordningen innebär en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet.


Om e-postutskick

Den tjänst som vi använder för att skicka ut nyhetsbrev med är MailChimp. Det är därför hos denna tjänsteleverantör som din e-postadress blir sparad hos när du registrerar dig för vårt nyhetsbrev. MailChimp följer GDPR och på följande sidor kan du läsa om hur de hanterar dina uppgifter: Integritetspolicy och villkor.

Om vår företagstjänst Health Management Solutions

 • Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

  1.1 Fysiotest Europa AB (”Bolaget”), organisationsnummer 556796-0330, Korrödsvägen 9, 269 38 Båstad, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. Bolagets behandling av kunduppgifter följer Personuppgiftslag (1998:204).

  1.2 Med användare menas de individer och med företag menas de kunder som nyttjar Bolagets tjänster för blodanalyser och hälsokontroller och därefter erhåller journalhandlingar rörande de aktuella resultaten.

  1.3 Behandlingen av personuppgifter vid nyttjande av Bolagets tjänster sker, som huvudregel, efter att användaren fått information om, och därefter lämnat sitt samtycke till behandlingen. Behandlingen av personuppgifter har även stöd i 10 § Personuppgiftslagen.

  1.4 Bolaget följer därutöver Offentlighets- och sekretesslagen (2209:400), Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och Patientdatalagen (2008:355) i de delar som rör kundens personuppgifter. Ibland är Personuppgiftslagen subsidiär i förhållande till dessa regleringar. Detta innebär bl.a. att Patientdatalagens regleringar kan komma att gälla före Personuppgiftslagen i vissa delar som berör kundens personuppgifter.

   

  REGISTERUTDRAG OCH PERSONUPPGIFTSOMBUD

  7.1 Bolaget eftersträvar att som ett minimum ha ett registrerat Personuppgiftsombud. Det åligger den Personuppgiftsansvarige, Bolaget, att utse dessa personer.

  7.2 Alla Bolagets kunder har rätt att skriftligen utan kostnad återkalla samtycke, begära ett registerutdrag eller rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter.

  7.3 Om du vill begära ett registerutdrag, återkalla ett samtycke eller rätta/radera en uppgift ber vi dig att vända dig till Bolaget.

 • Vilka personuppgifter behandlar Fysiotest?

  2.1 Bolaget samlar in personuppgifter som förnamn, efternamn, e-postadress, kön och personnummer från kunden i samband med att de använder Bolagets tjänster.

  2.2 Personuppgifterna används för att kunna boka tid för testtillfällen och göra journalhandlingar tillgängliga för användare, kunder och Bolaget. Person- och företagsuppgifterna används också för fakturering, marknadsföring och som underlag för statistik och produktutveckling. Personuppgifterna kan även ligga till grund för att Bolaget ska kunna anpassa innehåll i annonser och erbjudanden.

  2.3 Uppgifterna analyseras och grupperas och sammanställs i rapporter. Rapporter användas för både användare och kunder för att sammanställa resultat.

  2.4 Bolagets kunder och registrerade användare samtycker till att marknadsföring kan ske via post, telefon, eller e-post, sms samt andra digitala kanaler. Marknadsföring via e-post och sms regleras i marknadsföringslagen.

  2.5 Personuppgifter lämnas endast ut till myndighet när det krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

 • För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

  3.1 Personuppgifter sparas under den tid man har en pågående avtalsrelation och en tid därefter, eller i enlighet med lämnat samtycke. Samtycket är giltigt till dess kunden själv säger upp det.

  3.2 För patientjournaler gäller att Bolaget, som är vårdgivare, sparar dessa under minst tio år från det att den sista uppgiften fördes in i handlingen.

  3.3 Bolaget bevarar användarnas personuppgifter för bokföringsändamål i sju år enligt de krav som följer av bokföringslagen.

 • Hur används 'Cookies'?

  4.1 På Bolagets hemsida används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjlig att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

  4.2 Det finns två typer av cookies:

  • en permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.
  • en sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessioncookies försvinner när du stänger din webbläsare.

  4.3 Bolaget använder cookies för att tjänsterna ska fungera, för besöksstatistik och i annonseringssyfte.

  4.4 Ingen personlig information, som e-post eller namn, sparas om besökaren.

  4.5 Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar.

  4.6 Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information om detta.

  4.7 Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om cookies på sin webbplats (http://www.pts.se/).

 • Hur får du tillgång till dina uppgifter i 'Min portal' och hur länge sparas dina uppgifter?

  5.1 Användare vid Bolaget har möjlighet att själva läsa och ta del av sina journalhandlingar. Under ”Min portal” där han eller hon kan följa sina testresultat och följa sina värden över tid. Här kan användaren hitta information om hur resultatet skall tolkas. Dessutom kan kunden själv välja med vem han eller hon vill dela sin information med.

 • Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

  5.2 Personuppgifter gallras/avpersonifieras när uppgifterna inte längre behöver bevaras. Från denna huvudregel undantas personuppgifter för användarkonton med pågående aktivitet och/eller saldo.

  5.3 Användningen av personuppgifter under bevarandetiden begränsas med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Gallringen kan inte återkallas/återskapas och när gallringen utförts kan inte någon person längre associeras med användarkontot.

 • Hur skyddar vi dina personuppgifter?

  6.1 Bolaget vidtar som personuppgiftsansvarig lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas i enlighet med 31 § personuppgiftslagen.

 • Kontaktuppgifter

  Om du vill utöva dina rättigheter kan du skicka brev till Fysiotest Europa AB på adressen:

  Fysiotest Europa AB
  Korrödsvägen 9
  269 38 Båstad
  Sverige

  Eller maila till Fysiotest på info@fysiotest.se

  Har du frågor om kring vår hantering av personuppgifter är du även välkommen att kontakta oss per telefon genom att ringa +46 (0) 431 – 36 98 66.

  Denna policy är upprättad under augusti månad 2017 av Fysiotest Europa AB