12
October
2021

Fysiotest deltar i Forskningsstudie

Framgångshistorier
Author
Magnus Häggbom

I samarbete med Uppsala Universitet och Professor Jonas Bergquist, medicine doktor samt forskningsansvarig och föreståndare för ME/CFS centrum deltar Fysiotest i ett nytt forskningsprojekt.

FRISKA DELTAGARE SÖKES TILL FORSKNINGSSTUDIE

Forskningsstudie kring förändringar i energimetabolism söker friska aktiva idrottare som deltagare

Frågor och svar om studien

Forskningscentrum för ME/CFS forskning, Institutionen för kemi – Biomedicinskt centrum, Uppsala universitet genomför nu en studie som vill undersöka om man kan mäta förändringar i laktat (mjölksyra), glukos och hypoxantin (en molekyl som speglar syresättning) hos friska idrottsmän före och efter lättare och hårdare ansträngning (såväl mental som fysisk). Studiens syfte är att utforska om det finns någon skillnad i energimetabolismen som kan förklara delar av de symtom som drabbar ME/CFS patienter. I förlängningen skulle det kunna leda fram till bättre diagnostik och behandling för denna patientgrupp.

Information till forskningspersonerna

Du som blir tillfrågad om att delta i studien är frisk och tränar regelbundet. Vi söker framförallt deltagare som bor i nordvästra Skåne eller södra Halland då denna del av studien genomförs i Båstad. Du måste vara 18 år och inte äldre 65 år. Vi söker totalt 25 personer, både män och kvinnor.

Studien innebär en venös blodprovstagning med hjälp av en perifer venkateter i armen (vilket innebär endast ett nålstick). Total blodvolym som kommer insamlas är 30-40 ml i 1 ml portioner under hela försöket. Vi vill också samla små droppar kapillärt blod under försöket. Du kommer att ombedjas genomföra ett antal lättare och ansträngande mentala och fysiska aktiviteter, under samma dag.

Försäkring och ersättning

Patientskadeförsäkringen gäller under deltagandet i studien, precis som för all annan behandling inom sjukvården. Du får ingen ersättning för att delta men du kan få dina provresultat.

Om du är intresserad av att deltaga i studien, vänligen kontakta Fysiotest i Båstad och Camilla Ottosson som är Sjuksköterska och testansvarig på plats. Vi skickar en intresseanmälan med frankerat svarskuvert till din postadress som du skall fylla i och skicka in via post till följande adress:

Attn: Fysiotest Europa AB, Korrödsvägen 9, 269 38 Båstad

Med vänlig hälsning

Professor Jonas Bergquist, medicine doktor                                                            
Forskningsansvarig och föreståndare för ME/CFS centrum
jonas.bergquist@kemi.uu.se    

Dr Anders Tageson, Leg läkare
Provtagningsansvarig
andetage@hotmail.se

Fysiotest Europa AB
Camilla Ottosson, Leg. sjuksköterska
kliniken@fysiotest.se
0431-36 98 66