Modern företagshälsovård

Vi hjälper företag att planera och genomföra hälsoarbete för sina anställda. Vårt arbetssätt sker genom analys av hälsodeklaration och tester, därefter coachning mot individuellt satta mål. Resultatet är en ökad produktivitet, välmående medarbetare, minskad ohälsa, och lägre sjukfrånvaro.

Vårt koncept heter Health Management Solutions. En investering för företaget.

Våra populära företagspaket

Vi vet att företag som mår bra är företag som går bra - och allt börjar med medarbetarna.

Alla våra tester, analyser och rapporter strävar efter att analysera varje medarbetares livsstil i ett sjukdomsförebyggande och prestationshöjande syfte. Vi ger individuella råd inom träning, kost, återhämtning och självledarskap och andra livsstilsrelaterade faktorer. För företaget skapas en rapport för att på ett effektivt sätt kunna rikta individuella friskvårdsinsatser och aktiviteter för arbetsmiljön som både ger besparingar för företaget och välmående hos medarbetarna.

Några av våra nöjda, hälsosamma & välpresterande kunder

Bravida logo
Cevian Capital logo
Anticimex logo
Indutrade icon
Intertrust Group logo
MPYA Finance logo
Uniper logo
Gerdmans Inredningar AB logo
Bravida logo
Cevian Capital logo
Anticimex logo
Indutrade icon
Intertrust Group logo
MPYA Finance logo
Uniper logo
Gerdmans Inredningar AB logo

Varför välja Fysiotests företagshälsovård?

Vi hjälper våra kunder inom följande områden

Calendar icon

Ökad produktivitet

Ta hand om företagets viktigaste resurs: medarbetarna

People icon

Employer branding

Stärkt ert varumärke som arbetsgivare

Heart pulse icon

Datadrivna beslut

Förebygg genom en proaktiv strategi

Blood drop icon

Fysiologiska tester

Vi baserar våra råd på fakta.

Love icon

Gladare personal

Få hjälp med att skapa hållbara förändringar - och resultat

Trophy icon

Lägre sjukfrånvaro

Win-win

Testimonials

Listen to what our customers are saying about their initiatives and how they see health in their businesses.

Så går det till

Företagets hållbara hälsostrategi

Allt börjar med företagets uttalade målsättning. Ett möte med ledningsgruppen. Syftet är att får det bästa möjliga förutsättningar för hälsoarbetet. Genom mötet utvecklar och säkerställer vi nyckeltal för hälsoarbetet.

Innehållet ligger till grund för våra individuella hälsotester och coachning samt vår anonymiserade bolagsrapport.

Individuella hälsotester och coaching

Grunden att kunna sätta strategi mot sina mål är att veta nuläget. Hur mår jag, hur mår personalen?  Vi gissar inte -vi mäter!
Vi kombinerar  enkäter, tester med coaching digitalt eller på plats för att kartlägga företagets och individens nuläge.

Vi coachar medarbetarna mot sina uttalade målsättningar.

Uppföljning och rapportering av företagets hälsostatus

Rapportering av företagets hälsostatus på gruppnivå och åtgärder
Utfallet över företagets samlade hälsostatus presenteras i en neutral och avidentifierad strategisk rapport. Rapporten ger information om gruppens allmänna-, muskuloskeletala- och psykosociala hälsa. Vi går igenom rapporten med er och lämnar rekommendation kring åtgärder utifrån resultatet. Vi gör även uppföljning av de nyckeltal och roller som har definierats inför vårt samarbete. Vi även kommer med rekommenderade åtgärder på aktiviteter och inspiration att fylla vardagen med!

ENTRY LEVEL
SILVER LEVEL
GOLD LEVEL
PREMIUM LEVEL
Hälsoanalys
 • Hälsoanalys
Inspiration & aktiviteter
 • Digital Wellness Library
Strategi & kultur
 • Bolagsrapport &
  konsultation
Hälsoanalys
 • Omfattande digital
  hälsoenkät
  Blodtester
  Rörelse & smärtanalys
Inspiration & aktiviteter
 • Coaching 90 min
Strategi & kultur
 • Workshop for hållbar
  hälsokultur
  Ingående bolagsrapport
  & konsultation
Hälsoanalys
 • Omfattande digital
  hälsoenkät
 • Kroppskomposition
 • Blodtester
 • Rörelse & smärtanalys
Inspiration & aktiviteter
 • Coaching 90 min
 • Digital Wellness Library
 • Träningsprogram för 4
  veckor
 • Digital uppföljning
Strategi & kultur
 • Workshop hälsokultur
 • Ingående bolagsrapport &
  konsultation
Hälsoanalys
 • Omfattande digital
  hälsoenkät
 • Kroppskomposition
 • Blodtester
 • Forever Young test
  (Nightingale)
 • Arteriograf för kärl
  elasticitet
 • Rörelse & smärtanalys
 • Naprapat undersökning
Inspiration & aktiviteter
 • Kostplan (kostdagbok,
  utökade blodprover
  kostrekommendationer)
 • Träningsprogram för 4
  veckor
 • Coaching
 • Digital Wellness Library
 • Digital uppföljning
Strategi & kultur
 • Workshop hälsokultur
 • Ingående bolagsrapport &
  konsultation

Vill du veta mer?