Lediga jobb

Vi är ständigt på jakt efter nya stjärnor som vill vara med och
hjälpa fler människor till ett friskare liv.
Du är alltid välkommen med ett spontanansökan via info@fysiotest.se.

Just nu söker vi följande kompetenser:

Hälsotestledare

Kulturen är vår personlighet.

INNOVATIVA

Vi har kompetensen och förmågan att skapa lösningar för framtiden. Vi tror på nära samarbeten som hjälper oss att utveckla vårt erbjudande så att det skapar värde hos de som samarbetar med oss. Vi har alltid blicken riktad framåt och utmanar oss själva till att ständigt tänka i nya banor.

PERSONLIGA

Vi är en trygg partner som håller vad vi lovar. Vi är ärliga, ansvarsfulla och har en öppen och nära dialog med våra kunder så att vi säkert levererar det som förväntas av oss. Vi vet att vårt uppdrag både är att stötta företaget för att nå högre effektivitet genom friskare medarbetare och att stötta den enskilda individen. Därför är det viktigt att varje coach är kompetent och känner sig trygg och säker i sin profession.

MÅLINRIKTADE

Vi sätter tydliga mål för varje insats vi gör. Vi inspirerar människor vi möter så att de motiveras till att göra förändringar som leder till förbättrad hälsa, prestation och ökad livskvalitet. Vi utgår alltid från varje människas individuella förutsättningar och har stor respekt för att målsättningarna skiljer sig från person till person.

KOMPETENTA

Vi är bra på det vi gör. Vi är nyfikna på vår omvärld och vill alltid lära mer så att vi utvecklas i takt med den marknad som vi befinner oss på. För vi vet att kompetens bygger på kunskap och ständig utveckling. Något som vi kombinerar med ett stort kundfokus.Det är vårt sätt att säkerställa att vi skapar lösningar som gör verklig nytta – idag och imorgon.

Världsledande kunskap, kommunikation och kundvård med nyfikenhet, samverkan och närhet i fokus.

Att genom förebyggande hälsoinsatser bidra till att människor upplever livskvalitet och lever sina liv friskare och längre.

En innovativ samarbetspartner. Fysiotest ska vara det naturliga valet för organisationer, företag och individer som vill uppnå ett bättre hälso- och prestationstillstånd. Genom noggrann diagnostisering och en effektiv rådgivning gör vi skillnad för de som anlitar oss.

Vill du veta mer?