Villkor & policy

Allmänna villkor

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

1.1 Fysiotest Europa AB (”Bolaget”), organisationsnummer 556796-0330, Korrödsvägen 9, 269 38 Båstad, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. Bolagets behandling av kunduppgifter följer Personuppgiftslag (1998:204).

1.2 Med användare menas de individer och med företag menas de kunder som nyttjar Bolagets tjänster för blodanalyser och hälsokontroller och därefter erhåller journalhandlingar rörande de aktuella resultaten.

1.3 Behandlingen av personuppgifter vid nyttjande av Bolagets tjänster sker, som huvudregel, efter att användaren fått information om, och därefter lämnat sitt samtycke till behandlingen. Behandlingen av personuppgifter har även stöd i 10 § Personuppgiftslagen.

1.4 Bolaget följer därutöver Offentlighets- och sekretesslagen (2209:400), Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och Patientdatalagen (2008:355) i de delar som rör kundens personuppgifter. Ibland är Personuppgiftslagen subsidiär i förhållande till dessa regleringar. Detta innebär bl.a. att Patientdatalagens regleringar kan komma att gälla före Personuppgiftslagen i vissa delar som berör kundens personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar Fysiotest?

2.1 Bolaget samlar in personuppgifter som förnamn, efternamn, e-postadress, kön och personnummer från kunden i samband med att de använder Bolagets tjänster.

2.2 Personuppgifterna används för att kunna boka tid för testtillfällen och göra journalhandlingar tillgängliga för användare, kunder och Bolaget. Person- och företagsuppgifterna används också för fakturering, marknadsföring och som underlag för statistik och produktutveckling. Personuppgifterna kan även ligga till grund för att Bolaget ska kunna anpassa innehåll i annonser och erbjudanden.

2.3 Uppgifterna analyseras och grupperas och sammanställs i rapporter. Rapporter användas för både användare och kunder för att sammanställa resultat.

2.4 Bolagets kunder och registrerade användare samtycker till att marknadsföring kan ske via post, telefon, eller e-post, sms samt andra digitala kanaler. Marknadsföring via e-post och sms regleras i marknadsföringslagen.

2.5 Personuppgifter lämnas endast ut till myndighet när det krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

3.1 Personuppgifter sparas under den tid man har en pågående avtalsrelation och en tid därefter, eller i enlighet med lämnat samtycke. Samtycket är giltigt till dess kunden själv säger upp det.

3.2 För patientjournaler gäller att Bolaget, som är vårdgivare, sparar dessa under minst tio år från det att den sista uppgiften fördes in i handlingen.

3.3 Bolaget bevarar användarnas personuppgifter för bokföringsändamål i sju år enligt de krav som följer av bokföringslagen.

Hur används 'Cookies'?

4.1 På Bolagets hemsida används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjlig att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

4.2 Det finns två typer av cookies:

  • en permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.
  • en sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessioncookies försvinner när du stänger din webbläsare.

4.3 Bolaget använder cookies för att tjänsterna ska fungera, för besöksstatistik och i annonseringssyfte.

4.4 Ingen personlig information, som e-post eller namn, sparas om besökaren.

4.5 Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar.

4.6 Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information om detta.

4.7 Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om cookies på sin webbplats (http://www.pts.se/).

Hur får du tillgång till dina uppgifter i 'Min portal' och hur länge sparas dina uppgifter?

5.1 Användare vid Bolaget har möjlighet att själva läsa och ta del av sina journalhandlingar. Under ”Min portal” där han eller hon kan följa sina testresultat och följa sina värden över tid. Här kan användaren hitta information om hur resultatet skall tolkas. Dessutom kan kunden själv välja med vem han eller hon vill dela sin information med.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

5.2 Personuppgifter gallras/avpersonifieras när uppgifterna inte längre behöver bevaras. Från denna huvudregel undantas personuppgifter för användarkonton med pågående aktivitet och/eller saldo.

5.3 Användningen av personuppgifter under bevarandetiden begränsas med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Gallringen kan inte återkallas/återskapas och när gallringen utförts kan inte någon person längre associeras med användarkontot.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

6.1 Bolaget vidtar som personuppgiftsansvarig lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas i enlighet med 31 § personuppgiftslagen.

Kontaktuppgifter

Om du vill utöva dina rättigheter kan du skicka brev till Fysiotest Europa AB på adressen:

Fysiotest Europa AB
Korrödsvägen 9
269 38 Båstad
Sverige

Eller maila till Fysiotest på info@fysiotest.se

Har du frågor om kring vår hantering av personuppgifter är du även välkommen att kontakta oss per telefon genom att ringa +46 (0) 431 – 36 98 66.

Denna policy är upprättad under augusti månad 2017 av Fysiotest Europa AB

Miljöpolicy

Vårt ansvar för vår gemensamma miljö

Fysiotests målsättning är att våra kunder kan lita på att våra utförda arbeten skall vara utförda i enlighet med lagar och förordningar och våra egna högt ställda målsättningar på miljöområdet enligt följande:

  • Fysiotest skall sträva efter att bli ett miljöinriktat hälsoföretag
  • Fysiotest skall kännetecknas av att vara en lyhörd och effektiv organisation med kunden och övriga intressenters önskemål i centrum
  • Fysiotest ska genom ökad återvinning arbeta för ett renare kretslopp syftande till att minimera de negativa effekter vår verksamhet kan ha på miljön
  • Fysiotest strävar efter elektronisk hantering av offerter, beställningar och dylikt
  • Fysiotest i mån av möjligheter använder sig av miljövänlig bilflotta
  • Fysiotest sorterar avfall efter gjorda tester enligt lagstiftning och de föreskrifter som angetts
  • Fysiotest sorterar avfall vid avveckling av medicinteknisk utrustning

Fysiotests miljöpolicy förnyas kontinuerligt och kommuniceras både externt och internt för att ständigt vara aktuell gentemot de krav som ställs.

Fakturerings- & avbokningspolicy

Faktureringsrutiner och avbokningsregler

En av våra styrkor är att kunna erbjuda våra kunder mycket flexibel tillgänglighet.

Vi planerar alltid våra aktuella hälsotestdagar tillsammans med er. Bokningsschemat skapas utifrån önskat antal deltagare, tider och dagar. Schemat planeras med tanke på fullbokade dagar.

Blir det färre bokningar än planerat, lämna sista dagen och sista tiderna tomma. Antal bokningar går att justera fram till 10 arbetsdagar innan projektets start.

Vi vill också påminna om att då vi fakturerar för tiden när vår personal finns till förfogande hos Er, därav faktureras även tomma tider mitt i schemat. Tänk därför på att undvika dessa när ni fyller i schemat.

Vi fakturerar bokade testdagar enligt schemat 10 arbetsdagar före vårt besök. Detta sker efter avstämning med er. Alla avbokningar senare än 10 arbetsdagar innan vi påbörjar projektet hos er, debiteras med full ersättning.

Kom ihåg att det går mycket bra att byta bokade tider sinsemellan. Behöver ni boka extra dagar och tider kontakta oss så hjälper vi er.

Körersättning debiteras utifrån antal körda kilometrar, a´ 6,5 kr/km. Körersättning debiteras utifrån närmsta Fysiotestkontor/filial.

Om inget annat sägs gäller 6 månader uppsägning för löpande avtal.

Ta igen uteblivna tester eller testdagar

Har ni medarbetare som har missat vårt besök går det bra att ta igen. Alla är mycket välkomna att besöka oss på våra kliniker på The Factory i Sollentuna eller Båstad Sportcenter i Båstad. Besöken debiteras enligt prislistan.

Är det flera som har missat? Då kan vi även planera in ett extra besök hos er. Uppstartskostnad för extra testdag är 2 500kr exkl. moms utöver testerna som görs. Minimi fyra medarbetare för ett extra besök. Tillkommer eventuella resekostnader.

Kvalitet & Sekretess

Fysiotest ansvarar för att personalen har hög yrkeskompetens och agerar i enlighet våra riktlinjer. All personal har tystnadsplikt samt hantering av personuppgifter sker enligt GDPR.