Företag som mår bra är företag som går bra.

Modern företagshälsovård för friskare företag. Förebygg ohälsa tidigt och få kontroll över företagets hälso- och prestationsstatus samt skapa rätta nyckeltal just för ditt företag.


Läs mer om vår företagshälsovård här


Covid-19

Coronatester på arbetsplatsen

Fysiotest ger alla möjlighet att genomföra coronatester med provtagning för pågående infektion, antikroppar och riskgruppsanalys.

Läs mer och boka här


Några av våra nöjda, hälsosamma & välpresterande kunder


CASE

Cevian Capital & Christer Gardell

En tydlig strategi och ett konsekvent engagemang krävs för att lyckas med företagets hälso- och prestationsarbete.

Här berättar investeraren och finansmannen Christer Gardell hur han förvaltar hälsan för sig och sitt team.

Jag vill veta mer!


"Fysiotest är en kompetent partner till företaget när vi jobbar med våra friskfaktorer. Medarbetarna uppskattar tjänsterna oerhört mycket och vi som HR-avdelning får en bra och tydlig sammanställning av resultat och statistik som vi sedan kan nyttja i vårt kontinuerliga arbete för att förbättra arbetsmiljön."


– Pernille Lundahl Scharff
HR Controller, Mercedes Benz Sverige AB


Hur vi kan hjälpa ditt företag

Systematiskt hälso- och arbetsmiljöarbete

Agera förebyggande, både på individuell och organisatorisk nivå, genom att kartlägga och åtgärda. Vår bolagsrapport hjälper ert systematiska arbetsmiljöarbetet enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter och rekommendationer.

Analysera och aktivera

Alla medarbetare får en egen hälsoundersökningar tillsammans med individuella rekommendationer och åtgärder som ger förutsättningar för avgörande livsstilsförändringar. Allt sker på plats på ditt företag.

Få koll på företags hälsostatus

Förebygg ohälsa tidigt och få kontroll över företagets hälso- och prestationsstatus samt skapa rätt nyckeltal för ditt företag. I vår rapport kan du följa företagets utveckling och skapa hållbara lösningar.

Nytt från Fysiotest

Vill du läsa intervjuer, artiklar och insikter om förebyggande hälsa och hållbar prestation?