Om Fysiotest

Vår vision är att vi tror att ingen egentligen vill vara kund inom sjukvården. Vi hjälper våra kunder med kunskap om hållbar hälsa, prestation och produktivitet - både på organisatorisk och individuell nivå.

Vi är Fysiotest.

Improved well-being, improved performance.

Fysiotest hjälper ditt företag och era medarbetare till hållbar prestationsförbättring genom en hälsosam livsstil.

Varje steg på vägen mot en sundare livsstil gör en skillnad i företagets och den individuella prestationsförmågan i en allt mer stressig vardag. Medarbetarna får också ett vetenskapligt framtaget nuläge och coaching för olika hälsoparametrar och mål.

Vår drivkraft.

Så vill vi göra skillnad

Idag vet man att ca 80% av alla sjukdomar kan förebyggas genom en hälsosam livsstil. Genom förebyggande hälsoinsatser kan vi minska trycket i sjukvården, samtidigt som det ger stora vinster för individen, företagen och samhället i stort.

Vi tror på att ingen vill vara kund inom sjukvården. Vi hjälper våra kunder med kunskap om hållbar hälsa, prestation och produktivitet – både på en individuell och organisatorisk nivå.

Vi vill hjälpa människor på vägen mot ett mer hälsosamt sätt att leva. Vi vet att varje steg på vägen mot en sundare livsstil gör skillnad. En skillnad som leder till att allt fler kan leva sina liv friskare och längre.

Vi är en pålitlig samarbetspartner som genom vår kompetens och precision gör skillnad för människan. Vi vet att bakom varje analyssvar finns en person som vill göra de förändringar som krävs för att öka sin livskvalitet.

Den insikten har gett oss stor respekt för vårt uppdrag och för den skillnad som vi kan göra för varje enskild individ vi möter.

Vår ambition.

En innovativ samarbetspartner

Vi ska vara det naturliga valet för organisationer, företag och individer som vill uppnå ett bättre hälso- & prestationstillstånd.

Fysiotest ska på ett tydligt och enkelt sätt hjälpa, inspirera och vägleda organisationer, företag och individer mot bättre hälsa och prestation genom marknadsledande diagnostik och rådgivning.

Det är vårt löfte.Arrow left icon
Arrow right icon

Vill du veta mer?