Företagshälsovård

Förebyggande lösningar är nyckel till hälsoförbättringar

Vi hjälper företag att må och prestera bättre genom modern och förebyggande företagshälsovård. Vårt koncept kan kopplas till systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter och rekommendationer.


Kontakta oss här

Välkommen till en modern företagshälsovård

Förebyggande lösningar är nyckel till hälsoförbättringar

Vår tjänst, Health Management Solutions, syftar till att främja varje medarbetares hälsa och prestation, samt en positiv långsiktig hälso- och resultatutveckling för er som bolag. Åtgärder som sänker bolagets kostnader och ökar lönsamheten, samt bidrar till ökad trivsel och engagemang hos medarbetarna.

 

Utifrån Fysiotests rapporter skapas aktiviteter som kan kopplas ihop med systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter och rekommendationer.

 

Varje steg på vägen mot en sundare livsstil gör en skillnad i företagets och den individuella prestationsförmågan i en allt mer stressig vardag. Medarbetarna får också ett vetenskapligt framtaget nuläge och coaching för olika hälsoparametrar och mål.

 

Ökad ohälsa påverkar företag både direkt och indirekt. Genom att arbeta förebyggande förbättras möjligheterna till att nå mål inom både ekonomi och humankapital. De företag som rankas högt på ” Organizational Health Index ” är de företag som levererar bäst finansiella resultat. Företag som mår bra, går bra.

 

Vi kallar detta IMPROVED WELL-BEING, IMPROVED PERFORMANCE.

 

Kom i kontakt med oss här

Några av våra nöjda, hälsosamma & välpresterande kunder


Så går det till - steg för steg

Vår modell för att skapa resultat för ditt bolag

Webbaserad medarbetarundersökning

Via vår digitala plattform kartlägger vi:

  • Hälsorelaterade målsättningar, hälsostatus, tränings – & kostvanor, psykosociala och organisatoriska hälsoaspekter
  • Bedömning av trivseln på arbetet samt bakomliggande orsaker till arbetsrelaterad stress i enlighet med Arbetsmiljöverkets rekommendationer

Innehållet ligger till grund för våra individuella hälsotester och coachning samt vår anonymiserade bolagsrapport.

Företagshälsovård som hjälper dig och ditt företag att må och prestera bättre.

Individuella hälsotester, coaching och uppföljning

Alla våra individuella hälso- och prestationstester, tolkning och rådgivning sker på plats lokalt hos er under ca 55 minuter per medarbetare.

 

Den individuella coachningen syftar till att bemöta och agera på respektive medarbetares önskemål, utmaningar och målsättningar.

 

Läs mer om våra individuella hälsotester här.

Uppföljning och rapportering av företagets hälsostatus på gruppnivå

Utfallet över företagets samlade hälsostatus presenteras i en neutral och avidentifierad strategisk rapport.

 

Rapporten ger information om gruppens allmänna-, muskuloskeletala- och psykosociala hälsa.

 

Vi går igenom rapporten med de hos er som är ansvariga för projektet och lämnar rekommendation kring åtgärder utifrån resultatet samt uppföljning av de nyckeltal och roller som har definierats inför vårt samarbete.

 

Läs mer om hur ni kan ta kontroll över företagets hälsostatus här.


CASE

Intertrust Nordic

Långsiktighet ger resultat. Något som inte bara är sant inom näringslivet, utan även för hälsa och prestation.

Här berättar Intertrusts Sverige vd Jesper Gustafsson kring hur de arbetar med företagshälsa som en framgångsfaktor för att skapa bättre resultat.

Läs mer om Intertrusts strategi här


Improved well-being, improved performance.

Varför välja Fysiotest?

Fysiotest hjälper företag att analysera sina medarbetares hälsa- och prestationshöjande syfte.

 

Vi ger individuella råd inom näring, träning och andra livsstilsrelaterade faktorer så att varje medarbetare får kunskap om sina individuella livsmål och förståelse för hur man hjälper sig själv i strävan att nå balans i en allt mer stressig vardag.

 

Varje medarbetare får också ett vetenskapligt framtaget nuläge för olika hälsoparametrar.

 

För arbetsgivaren skapas en rapport för att på ett effektivt sätt kunna rikta individuella friskvårdsinsatser som ger besparingar för företaget och välmående hos medarbetarna.

 

Fysiotests koncept har skapats i samarbete med olika forskare, läkare och sakkunniga experter från ett flertal olika områden under många år.

Jag vill veta mer!

Vad innebär våra hälsotester?

Vi vet att företag som mår bra är företag som går bra - och allt börjar med medarbetarna.

Läs mer om våra hälsotester här