27
January
2019

Livsstilens betydelse för stresslindring och hälsovinster för arbetsgivare och medarbetare

Hälsosam livsstil
Author
Agnes

Idag uppstår ca 40% av alla sjukskrivningar från brister i den psykosociala hälsan – där stress, utmattningssyndrom och liknande är dem största utmaningarna för alla som drabbas.

En verklighet som påverkar hela samhället, från unga till äldre, och där personer i åldrarna 30-49 år är mest utsatta. Vi ser allt fler som kämpar med att få ihop balansen mellan arbete, familj, relationer, fritid och träning.

Att skapa förutsättningar för varje enskild individs förmåga att hantera sin hälsa är därför en viktig pusselbit i hur vi tillsammans kan påverka företagens, och Sveriges, välmående – såväl mänskligt som resultatmässigt.

Nya utmaningar kräver nya lösningar
Hälsokontroller, enskilda hälsofrämjande insatser och ett årligt friskvårdsbidrag har under lång tid varit dem främsta insatserna för att främja produktiviteten och minska sjukskrivningarna hos många företag.

Men i en tid där vi får ett förändrat mönster i vårt arbetsliv behöver vi även andra lösningar för att tidigt hjälpa de personer som behöver det – möjligheter att finnas där tidigt och skapa förutsättningar för att möta dem där de befinner sig och staka ut vägen därifrån.

Att skapa en hälsofrämjande kultur och strategi, där förebyggande insatser och ett kontinuerligt hälsoarbete är en del av konceptet, ökar företagens möjligheter att motverka sjukdom – och påverka medarbetarnas prestationsförmåga positivt.

Enorma summor och lidande att spara
Sjukskrivningar påverkar både arbetsgivaren såväl som medarbetaren. En kartläggning över sjukfrånvaron i inom Sveriges 100 största bolag har kostnaden för ohälsa ökat med 19 %, vilket motsvarar ca åtta miljarder kr mellan åren 2011-13.

Det finns enorma summor för arbetsgivare, och lidande för medarbetare, att spara genom att arbeta förebyggande och hälsofrämjande med hälsorelaterade frågor innan en medarbetare blivit istället sjuk eller är i behov av rehabilitering.

Livsstilens betydelse
Arbetslivet har under de senaste åren ändrats för många där linjen mellan privatliv och arbete allt mer suddas ut och där vi genom nya studier hela tiden ser hur betydelsefull livsstilen är för varje enskild individs förmåga att hantera stress, återhämtning och sin hälsa i stort.

Genom forskning vet vi idag hur långvarig stress påverkar vår hälsa, men även hur vi själva kan lindra effekten av denna.

När hjärnans aktiviter lugnas minskar och försvinner stresskänslor – ett system som aktiveras av fysisk aktivitet. De regioner i hjärnan som är ursprunget till en stor del av vår upplevda stress får via rörelse en reducering i sin aktivitet.

Därför påverkar träning kärnan till stressens ursprung. Det är en av orsakerna till att vi känner oss mer närvarande och lugna efter just fysisk aktivitet och visar tydligt vikten av livsstilens påverkan på vår hantering av stress och vår förmåga att återhämta oss från intensiva perioder av arbete eller annan typ av stress.

Läs mer om hur vi hjälper företag att förstärka sin hälsoekonomi och göra skillnad för sitt företags personal – och resultat