12
oktober
2017
företagshälsa

Ohälsans pris – hur påverkar livsstilen företagens ohälsotal och sjukskrivningar?

Idag kostar ohälsa svenska samhället, och våra företag, enorma summor. Trots den allmänna kännedomen om vikten av hälsosamma vanor har många tyvärr svårt att hantera detta i vårt alltmer stressade vardag. En hälsosam livsstil gör det möjligt för många fler att må bra, både på insidan och utsidan. En effekt som påverkar långt fler än enbart individen själv, utan hela samhället.

Bild från Institute for Health Metrics and Evaluation.

Varför prevention är bättre en reaktion

Idag anses att ca 80% av hjärt- och kärlsjukdomar och 30% av cancersjukdomar kunna förebyggas. Precis på samma sätt har personer som insjuknat i diabetes typ-2 möjligheten att påverka sitt sjukdomstillstånd och kunna påverka detta till det bättre genom de livsstilsvalen personen gör.

Diabetes är en sjukdom som under de senaste åren ökat mer och mer i världen och i Sverige. En utmaning för samhället, företagen och individen som i stor utsträckning kan förebyggas genom livsstilsvanor som fysisk aktivitet, stress, sömn och näringsintag.

En annan orsak till nedsatt arbetsförmåga är rygg- och nackbesvär. Ryggbesvär är idag den tredje vanligaste orsaken till långa sjukskrivningar.

En alltför stillasittande vardag kan ha en negativ effekt på kroppens muskulatur och framförallt påverka rörelseapparaten genom att skapa stela muskler, stram bindväv och obalanser. Vår kropp är gjord för att röra sig, vilket också är det bästa rådet till många med problematik i ryggen.

Forskningen idag visar att livsstilen har en stor påverkan på vår hälsa, där företag som är villiga att satsa på förebyggande åtgärder hjälper sina medarbetare i ett tidigt stadie samt reducera kostnader för sjukfrånvaro och produktionsbortfall.

Små justeringar av vanor och rutiner i vardagen kan därför ge en stor avkastning i form av minskad risk för framtida ohälsa och lidande.

Forskning visar idag att regelbunden fysisk aktivitet har effekt vid depression

Även om stort fokus ligger på fysiska sjukdomar och besvär får vi ej heller glömma att psykiska sjukdomar kan påverkas av livsstilen. Idag orsakas, enligt Försäkringskassan, ca 40% av sjukskrivningar i Sverige av psykiska besvär. Forskning visar idag att regelbunden fysisk aktivitet har effekt vid depression. Effekten är lika god som den av antidepressiva läkemedel och kognitiv beteendeterapi (KBT) vid lindrig till måttlig depression.

Klicka här för tips och råd kring hur du kan röra dig mer under arbetsdagen.

Har man råd att enbart arbeta reaktivt idag?

Ohälsans pris

Mellan 2010 till 2016 fördubblades nästan statens kostnader för sjukskrivningar och rehabilitering. detta från 21 miljarder kronor under 2010 till 40 miljarder kronor under 2016. Och, det tycks som att ökningen fortsätter.

En ohälsosam anställd, med en månadslön på 25 000 kr, kan kosta ett företag över 100 000 kr under ett år i sjukdagar och produktionsbortfall enligt försäkringskassans kalkyl.

Därmed kommer en berättigad fråga; har man råd att enbart arbeta reaktivt idag? Eller krävs förebyggande insatser för att hjälpa medarbetare, företaget och samhälle i stort?

Hur vi kan göra skillnad

Med det underlag som idag finns tillgängligt finns alla möjligheter att påverka vår hälsa i en positiv riktning. Att som företag satsa på förebyggande och strategiska åtgärder ger vi inte bara medarbetare en chans att må bättre på arbetet – det smittar även över till kunder, familjen, nära och kära och samhället i stort. Det är en gåva att ge en annan människan förutsättningen till att leva ett liv där de har kraft och ork att göra det dem önskar.

Att så ett frö till förändring ger alla människor en möjlighet att, på sitt eget sätt, gynna sin hälsa och må bättre både på och utanför arbetet. För våra viktigaste resurser är våra medarbetare.

Det är dem som möter kunden, skapar relationen och gör det möjligt för företaget att verka i den strategiska riktning som satts av bolaget. Våra viktigaste resurser behöver vi alla ta hand om.

Det är dem som lyfter företaget.

author: PO på Fysiotest