09
april
2017

Tre fördelar med att arbeta stående

De senaste 200 åren har vårt rörelsemönster ändras markant och undersökningar visar bland annat att enbart 1% av Sveriges befolkning når upp till rekommendationen från WHO om att vara aktiv minst 30 minuter per dag. Vi har gått från jordbrukssamhälle till industrisamhälle och nu träder vi in i det digitala samhället.

I vår allt mer digitaliserade värld som präglas av stillasittande kan därför små förändringar i vardagen på sikt göra stor skillnad. En sådan skillnad kan vara att välja att stå och arbeta – något som både visat sig motverka övervikt, diabetes typ-2, motverka värk och smärta samt öka vår koncentrationsförmåga.

När vi rör oss ökar blodflödet till hjärnan, vilket är en av orsakerna till de positiva fördelarna som finns med regelbunden fysisk aktivitet.

I studier visar det sig att när vi är aktiv påverkas dels vår välbefinnande genom den ökade produktionen av ”må-bra-hormon”, dopamin, och dels ökar koncentrationsförmågan.

Att regelbundet prioritera en stående arbetsställning kan därför vara en strategi för att öka både hälsan och produktiviteten på arbetsplatsen.

Tre fördelar med en stående arbetsställning

1. Förbättrad hållning
Genom att stå upp aktiverar vi mer av vår hållningsmuskulatur och motverkar på så vis många av de negativa effekterna regelbundet sittande har på vår kropp.

2. Minskad risk för ohälsa
När vi rör oss ökar upptaget av socker till våra muskler och vår ämnesomsättning hålls igång, vilket i sin tur minskar risken för övervikt och diabetes typ-2.

3. Förbättrad koncentrationsförmåga
Ett ökat blodflöde till hjärnan, ett resultat av rörelse, påverkar vår koncentrationsförmåga och leder även till att vår exekutiva förmåga, dvs förmågan att planera och utföra olika uppgifter, förbättras.

author: PO på Fysiotest