19
March
2021

Fysiotest godkänd av Försäkringskassan

Friskare företag
Author
Agnes

FYSIOTEST EUROPA AB HAR GODKÄNTS SOM ANORDNARE AV ARBETSPLATSINRIKTAT REHABILITERINGSSTÖD.

Detta är Försäkringskassans utökade satsning för att förebygga och förkorta sjukfrånvaro och där arbetsgivare kan få tillbaka hälften av kostnaden för olika former av stödinsatser.

Försäkringskassan ger sedan juli 2018 arbetsgivare möjlighet att få bidrag för att utreda, planera, initiera, genomföra och följa upp arbetsplatsinriktade rehabiliteringsåtgärder.

Bidraget kallas för arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd och kan användas till åtgärder som kan förkorta eller förebygga sjukskrivning.

Åtgärderna ska utföras av en anordnare som är godkänd av Försäkringskassan.

Fysiotest hjälper företag att analysera sina medarbetares hälsa- och prestationshöjande syfte. Varje medarbetare får ett vetenskapligt framtaget nuläge för olika hälsoparametrar och coachning anpassad för att skapa en positiv hälsoutveckling.

För arbetsgivaren skapas en rapport för att på ett effektivt sätt kunna rikta friskvårdsinsatser, som även främjar till ökad trivsel och engagemang hos den mer välmående medarbetaren, samtidigt som lönsamheten ökar och bolagets kostnader för sjukfrånvaro sänks

”Det är fantastiskt att nu kan våra kunder få ett bidrag för att förebygga sjukfrånvaro. Vi vill gärna se fler nationella initiativ som hjälper företagen i sina hälsosatsningar.”, säger Fysiotests VD Sami Seppänen.

LÄS MER OM FYSIOTEST FÖRETAGSHÄLSOVÅRD HÄR.