21
August
2020

Investerar du i dina medarbetares välbefinnande?

Friskare företag
Author
Agnes

Öka omsättningen, få lägre kostnader och öka produktiviteten

Idag kämpar inte bara företag för att leverera bästa service och tjänster till sina kunder, de tävlar också om kandidaterna på arbetsmarknaden. En rapport från Benify visar att, utöver flexibel arbetstid och pension, hamnar friskvård i topp bland det som medarbetare värdesätter hos en arbetsgivare. Företagskulturen skapas varje dag genom de val vi gör och genom att ha en långsiktig plan främjas en företagskultur som stöder tillväxt, resultat och medarbetarnas välbefinnande.

Medarbetarnas hälsa är nyckeln till en stark företagskultur

För att skapa en stark företagskultur krävs välmående och friska medarbetare. Om de individer som skapar ditt team inte fungerar på sin optimala nivå, kommer inte heller teamet att göra det.

Medarbetarnas hälsa påverkar ”sista raden”

Flertalet undersökningar och studier visar tydligt att friska och engagerade medarbetare är mer produktiva och minskar kostnader i ett företag. Enligt undersökningar från PwC uppger 83% av medarbetarna att deras välbefinnande påverkar produktiviteten och 33% sade att dåligt välbefinnande hade varit en faktor för att lämna ett jobb. Samma rapport säger även att 24% av arbetsgivarna att personalomsättningen är deras främsta utmaningen för deras HR-strategi.

Samtidigt visar en amerikansk undersökning från HCMI att företag i genomsnitt såg en produktivitetsökning med 11,7%  när de investerat i medarbetarnas hälsa.

Det betyder att investeringar i dina medarbetares välbefinnande och hälsa indirekt innebär att investera i ditt företags produktivitet, vilket kan skapa stor avkastning över tid. Det innebär även att det motsatta gäller; att en försummelse av att stödja medarbetarnas välbefinnande kan innebära att fler söker sig till nya utmaningar. En utmaning som innebär förlust i såväl tid, pengar samt resurser i de ansträngningar som krävs för att ersätta dessa medarbetare och utbilda nyanställda.

Hur skapar du en hälsostrategi som verkligen fungerar?

Vill du läsa mer om hur ert företag kan implementera en hälsostrategi som är effektiv både för hälsan, prestationen och som syns på ”sista raden”?
Läs vårt blogginlägg om det här.

Vill du veta mer om hur ni kan skapa och implementera er hälsostrategi?
Kontakta oss så hjälper vi dig att reda idag komma igång.